Arcadastudenter populära bland arbetsgivare – My Future Work större än någonsin

Arcadastudenter populära bland arbetsgivare – My Future Work större än någonsin

Publicerad: 2018-03-22 / Evenemang

Årets My Future Work-mässa lockade rekordmånga företag och organisationer till Arcada. Nytt för i år var att arbetsgivare från Sverige deltog. Utställarna ger Arcada goda vitsord för rekryterings- och nätverksmässan och är eniga om att tillfället är ett utmärkt sätt att träffa studenter och få synlighet för varumärket bland potentiella medarbetare.

Ett femtiotal utställare och 600 studenter möttes på Arcadas årliga rekryterings- och nätverksmässa i januari 2018. Eventet My Future Work ordnades för femte gången.  

Mia Ingman, som är ansvarig producent för evenemanget, berättar att utställarna och studenterna ger Arcada goda vitsord för mässan. Många av utställarna är positivt överraskade över den positiva stämningen och det genuina intresse som studenterna visar för företagen och organisationerna som är på plats. – Allt fler studenter får årligen jobb- och praktikplatser via My Future Work, konstaterar Ingman. Det är roligt att se att många företag och organisationer representeras av Arcadas alumner. Det visar på att alumnerna gärna kommer tillbaka till högskolan och att arbetsgivarna är nöjda med våra alumner och gärna anställer fler från Arcada.

Arcada samlar in respons och fångar upp utvecklingsförslag bland både arbetslivskontakterna och studenter.  – Vi är lyhörda för respons och vill erbjuda ett rekryterings- och nätverksevenemang som ger både arbetslivet, studenterna och våra experter mervärde. Vi strävar efter att svara på de förslag och den respons vi får.

Utöver mässan erbjuder My Future Work föreläsningar och workshops av olika slag.     – Jag strävar efter att mässan erbjuder olika program som förstärker studenternas jobbsökarkompetenser och karriärplanering. I år erbjöd vi bl.a. på en workshop som handlade om professionalitet i sociala medier och föreläsningar om hur man når sitt drömjobb och vikten av att tro på sina kompetenser med rubrikerna Find yourself to get the job of your dreams och Getting high (up).

På My Future Work har även olika samarbetsprojekt mellan högskolan och arbetslivet fått sin start. – Så det är ett mångsidigt evenemang, där arbetslivet och högskolan möts. Evenemanget är fyllt av energi, nyfikenhet och inspiration. Och framförallt nya möjligheter, berättar Mia leende.     

My Future Work ordnas följande gång i januari 2019.

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang