Arcada utexaminerade rekordantal studenter 2020

Publicerad: 2021-02-01 /

Trots att 2020 var ett exceptionellt år som innebar en omställning till distansstudier under den pågående pandemin utexaminerades ett rekordantal studenter från Arcada under året. Sammanlagt blev 507 studenter färdiga med sina studier. 

Därmed slås det tidigare rekordet från 2018 då 500 studenter avlade examen vid Arcada. Av de utexaminerade 2020 tog 445 sin examen på bachelornivå (yrkeshögskoleexamen) och 62 på masternivå (högre yrkeshögskoleexamen). 

– Våra studenter och lärare har visat prov på stor anpassningsförmåga och flexibilitet under ett krävande år som medfört sina utmaningar. Vi har satsat på dem som befann sig i slutskedet av studierna, och en del har också hittat tillbaka till studierna då allt skett virtuellt samtidigt som handledningen burit frukt, säger Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor med ansvar för examensutbildning. 

Av de utexaminerade var 71 ingenjörer (inklusive både IT-ingenjörer och ingenjörer inom energi- och materialteknologi) vilket är lika många som rekordåret 2015. Resultatet är glädjande med tanke på att Arcada nu gått in för att utveckla och profilera ingenjörsutbildningarna på nytt sätt. 

– Behovet av ingenjörer i samhället är stort och vi är glada att så här många nu slutfört examen. De nyutexaminerade har en trygg arbetskarriär att se fram emot. Att antalet utexaminerade vid Arcada stiger stadigt visar att vi erbjuder attraktiva utbildningar, satsar på pedagogiken och verkligen jobbar med studenterna i fokus, konstaterar Rosenbröijer. 

Examinanderna firades i slutet av januari med en examensceremoni som för första gången arrangerades helt virtuellt. 119 av de som utexaminerats under 2020 har en examen inom vård, 126 inom hälsa och välfärd, 49 avlade examen inom kultur och media, 59 inom energi- och materialteknologi och 154 studenter en examen inom ekonomi. 

Arcada och Prakticum lanserar nytt karriärcenter 

Glad man

Ett nytt karriärcenter inleder sin verksamhet på Arabiastranden nästa vecka. Karriärcenter Arabia, som lanseras av Arcada, Prakticum och Sveps, ska erbjuda mångsidiga vägledningstjänster på svenska för unga och vuxna. 

Pressmeddelande

Kom och ta en paus med oss

Kom och ta en paus med oss

”Jättebra koncept som är tillgängligt för alla” och ”Lämplig nivå, lätta att hoppa med från det dokument man satt och jobbade med” är två kommentarer av all positiv feedback som vi har fått för våra distanspauser.

Utbildning