Vaisala och Fiskars lyfte Arcada över 6,2 MEUR

Publicerad: 2019-01-24 /

Företagens stöd till Arcadas medelinsamling har varit värdefullt. På slutrakan bidrog Fiskars med 50 000 euro och Vaisala med 20 000 euro till kampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada. Med hjälp av dessa donationer överträffade Arcada sitt mål och nådde en summa på totalt 6,2 MEUR.

Vaisalas donation till Arcada gjordes med syfte att stärka speciellt utbildningen i teknik där det finns ett överhängande behov av experter i samhället. Fiskars vision är att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt bland annat genom att stöda utbildning. – Vi vill främja högklassig högskoleutbildning. Fiskars Groups målsättning ät att göra vardagen unik och nära kreativiteten hos studenter inom olika branscher, säger Jaana Tuominen VD för Fiskars Group.

Engagemanget i kampanjen och det fina slutresultatet har uppnåtts genom strukturerat arbete. Rektor, kampanjchefen och den kampanjkommitté som utsågs i början av året har besökt och vidtalat såväl stiftelser, föreningar som företag. Varje donation är resultatet av en målmedveten satsning och aktivt relationsbygge.

– Jag är genuint stolt över vår kampanj och dess resultat. Vi har överträffat målsättningen genom en stor insats från både personal, alumner, studenter, vår externa kampanjkommitté och samarbetspartner. Varje donator ska dessutom ha ännu ett tack. Många av t.ex. företagen är sådana vi jobbat med och det förtroende vi nu fått är en stadig grund att bygga vidare på, konstaterar rektor Mona Forsskåhl.

Hon får medhåll av kampanjchef Susanna Grönblom som konkret hållit i trådarna. – Vi är oerhört tacksamma för de bidrag vi fått av ett stort antal stiftelser och föreningar. Dessutom är det glädjande att så många företag, liksom här nyligen Vaisala och Fiskars, kommit med. Ambitionen är att i framtiden etablera allt tätare kontakter till näringslivet och utveckla flera samarbetsprojekt mellan företagen och Arcada som kan gynna alla parter, säger kampanjchef Susanna Grönblom.

Extern finansiering blir allt viktigare och Arcadas medelinsamling fortsätter också efter 2018. Högskolan har klara ambitioner att utveckla både sina utbildningsinriktningar, sin forskning och fortbildning. För att kunna stå i framkanten av utvecklingen, erbjuda svenskspråkig utbildning av högsta kvalitet i huvudstadsregionen och höra till landets bästa yrkeshögskolor är stödet från både nuvarande och framtida donatorer av största vikt.  – Vi ser inte medelinsamlingen som en enskild företeelse eller kampanj. Tvärtom kommer vi att fortsätta utveckla fundraisingen, med målet att göra det till en integrerad del av Arcadas verksamhet, säger kampanjchef Susanna Grönblom.

Slutproduktion från Arcada till Nordic Talents 2021

Scen ur dramaserien Fejd

Dramaserien Fejd är ett av 15 projekt som valts ut till Nordic Talents Pitch Competition, som ordnas online 8–9 september. Att få delta i evenemanget och tävlingen öppnar många nya dörrar, säger seriens skapare, Arcadas alumn Marlon Saares.

Kategori: Nyheter

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang