Professor Mona Forsskåhl tillträder som yrkeshögskolan Arcadas rektor och VD

Publicerad: 2018-05-14 /

– Min vision är att Arcada ska etablera sig i positionen som Finlands ledande högskola, sett i relation till sin storlek, konstaterar Forsskåhl som inleder sitt arbete tisdagen den 15 maj. Hon ser engagemanget, kompetensen och mångfalden som Arcadas styrkor och vill befästa högskolans position som aktiv föregångare – inte bara på det finlandssvenska fältet, utan även nationellt och internationellt. Forsskåhl träder in i en tid då högskolefältet är i omvandling, då synen på kunskap och bildning i vårt samhälle förändras och internationalisering betonas allt mer. Samtidigt är ett av högskolans uppdrag att värna om det finlandssvenska. – Arcada har alla förutsättningar att ta väl vara på detta uppdrag. Vi vill vara en aktiv föregångare på det finlandssvenska fältet. Det gör vi bland annat genom att stärka våra nätverk och positioner i Finland, i Norden och i världen. Vi kan – och måste – konkurrera internationellt genom att framhäva vårt kunnande, konstaterar Mona Forsskåhl.

– För en högskola i tiden gäller det dessutom att hela tiden komma ihåg vad vi finns till för. Fokus ska ligga på de studerande och deras utveckling mot att bli våra framtida kollegor och framtidens samhällsbyggare. Då Arcada samtidigt håller sin forskningsprofil högt ger det oss goda möjligheter att nå våra mål, poängterar Forsskåhl. Stark vilja att synliggöra kompetenser Forsskåhls vision är att Arcada fortsätter att ligga i framkanten – som Finlands ledande högskola, sett i relation till sin storlek. – De tillväxtmål som vi har inom utbildning, forskning, utveckling och innovation är ambitiösa, men ska bli möjliga. De kommer att kräva nya satsningar och samarbetsinitiativ, även internationellt. Det svenska språket öppnar naturliga nätverk i Norden, men världen är större än så! Både forskning och utbildning vinner på att överskrida gränser och Arcada besitter en ämneskompetens och entusiasm som imponerar, och som kommer att bära oss långt, påpekar hon. Forsskåhl vill särskilt tacka Henrik Wolff för det storslagna arbete han gjort under sina 23 år som rektor och VD för yrkeshögskolan Arcada. – Det är ett fantastiskt läge för mig som får träda in efter Henrik som gjort så mycket för Arcadas goda rykte. När jag talat om min nya arbetsplats vet alla genast vad varumärket Arcada är och vad vi står för. Jag ser det som ett privilegium att få tillträda som rektor för en sådan högskola. Men samtidigt vill jag påminna om att Arcada inte är något utan sina studerande och sin personal, avslutar Forsskåhl. Rektorsinstallationen ordnas i samband med läsårsöppningen den 5 september på Yrkeshögskolan Arcada. Ytterligare information: Rektor Mona Forsskåhl, E-post:mona.forsskahl@arcada.fi tel. 050 4305 940  

 

Slutproduktion från Arcada till Nordic Talents 2021

Scen ur dramaserien Fejd

Dramaserien Fejd är ett av 15 projekt som valts ut till Nordic Talents Pitch Competition, som ordnas online 8–9 september. Att få delta i evenemanget och tävlingen öppnar många nya dörrar, säger seriens skapare, Arcadas alumn Marlon Saares.

Kategori: Nyheter

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang