Menu

Navigation

Ansökningsanvisningar

Välkommen till vår sökandeportal!

Här på våra ansökningssidor har vi samlat all den information du kan tänkas behöva då du funderar på att söka till Arcada. Klicka dig vidare via menyn till vänster.

 

Ansökan våren 2017

  Ansökan till universitet och yrkeshögskolor sker via högskolornas gemensamma ansökan. Man kan söka till maximalt 6 ansökningsönskemål i prioritetsordning.

   Högskoleansökan 2017
   - en ansökan med två ansökningstider och totalt max 6 önskemål 

   De utbildningar som Arcada erbjuder är med i gemensam ansökan enligt följande:

   Bachelor på engelska > studieinfo.fi
   Ansökningstid 1: 10 - 25.1.2017 (kl.15)

   Ifall du söker till utbildning på engelska (Bachelor) skall du i ansökan fylla i de önskemålen under ansökningstid 1. Lämna plats för fler önskemål om du också vill söka till Bachelorutbildning på svenska/finska i ansökningstid 2. 

   Bachelor på svenska  > studieinfo.fi
   Ansökningstid 2: 15.3 - 5.4.2017 (kl.15) 

   Master på svenska och engelska > studieinfo.fi
   Ansökningstid 2: 15.3 - 5.4.2017 (kl.15)

    

   Notera att du kan söka till yrkeshögskolornas Master-utbildningar (högre yrkeshögskoleutbildning) först efter att du har en yrkeshögskoleexamen och därefter tillräcklig arbetserfarenhet.