EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (syyskuu 2021)

Further education / Social- and health care

Simulering

Arcadan EuSim-peruskurssille mahtuu normaalisti 16 osallistujaa. Saatamme tosin Suomen koronatilannerajoitusten mukaisesti joutua tarvittaessa karsimaan osallistujamäärän 8 osallistujaan. Jos ilmoittautuneita on siinä vaiheessa useampi kun 8, valinta tehdään pääasiassa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Price
1100 € + 24% VAT (1364€)
Conductor
Ammattikorkeakoulu Arcada
Language
Finnish
Scope
0 ECTS
Course dates
Last application date
Please notice that this course is held in Finnish.

EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi on sekoitus teoriaa ja käytäntöä ja sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa. Kurssikieli on suomi.

Kurssin tavoitteet

Tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa itsenäisesti omia simulaatioharjoituksia akuuttihoidon ympäristöissä, joiden pääpainona on teknisten ja ei-teknisten taitojen yhteensovittaminen potilaan hoidossa.

 • Osallistuja ymmärtää simulaatio-oppimisen käytön pedagogisena ja didaktisena menetelmänä.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatio-oppimistilanteen.
 • Osaa ohjata palautekeskustelun
 • Ymmärtää inhimillisten tekijöiden (CRM,TRM) perusteet ja niiden integroimisen simulatio-oppimiseen

Kurssin sisältö

 • Simulaatio-oppiminen pedagogisena ja didaktisena menetelmänä.
 • Potilastilannesimulaation rakenne
 • Potilastilannesimulaation suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.
 • Inhimilliset tekijät ja potilasturvallisuus osana simulaatio-oppimista

Opetusmenetelmät

 • Luennot
 • Keskustelut
 • Ohjaamis- ja palautesessioiden reflektiiviset harjoittelut