Arcada 25 years

Tulevaisuus vastaa harvoin odotuksiamme. Useimmiten se ylittää ne.

Maailma on muuttuva, epävarma ja moniulotteinen. Tiede ja teknologia eivät yksinään pysty vastaamaan edessämme oleviin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tarvitaan osaajia ja asiantuntijoita, jotta uusi tieto saadaan muunnettua pitkän aikavälin kestäviksi käytännön ratkaisuksi. Älykkäitä innovaatioita, joita voidaan testata ja mukauttaa muuttuvaan maailmaan. Arcada on jo neljännesvuosisadan ajan kehittänyt yhteiskunnalle olennaista osaamista ja kouluttanut tulevaisuuden asiantuntijoita. Me luomme konkreettista tietoa abstraktissa maailmassa.

Juhlimme neljännesvuosisataa!

Juhlistamme 25-vuotiasta Arcadaa käynnistämällä varainkeruukampanjan. Kampanjan tarkoituksena on kerätä varoja digitaalisten ratkaisujen hankintaan ja luoda innovatiivisia, osallistavia ja inspiroivia oppimis- ja tutkimusympäristöjä.

Yhteiskunnallinen rooli

Koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita yhteiskunnan kannalta olennaisille aloille. Näihin lukeutuvat terveydenhuolto ja hyvinvointi, liike-elämä, energia- ja materiaaliteknologia sekä kulttuuri ja media. Varmistamme koulutusohjelmillamme ja yhteiskunnallisesti relevantilla tutkimuksellamme, että laadukkaita palveluita ja asiantuntijoita on Suomessa saatavilla myös ruotsin kielellä.

Kampanjan tarkoitus

Jotta voimme jatkossakin tarjota laadukasta koulutusta ja tehdä yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta, tarvitaan kilpailukykyisiä ja houkuttelevia oppimis- ja tutkimusympäristöjä, jotka tukevat yhteiskunnallista tehtäväämme.

Miksi tukea Arcadaa?

Lahjoittamalla tuet pitkäjänteistä ja kunnianhimoista työtämme kestävän tulevaisuuden puolesta sekä yhteiskunnan monimuotoisuutta. Tavoitteemme on olla aina askelta edellä kehityksessä.

  • Arcada kuuluu maan johtaviin ammattikorkeakouluihin. Tarjoamme korkealaatuista koulutusta ja yhteiskunnallisesti relevantti tutkimustoimintamme vaikuttavuus on merkittävä.
  • Alumnimme ovat haluttuja työmarkkinoilla. Heillä on taito yhdistää teoria käytäntöön ja he ovat rakentaneet arvokkaita verkostoja jo opintojensa aikana.
  • Pienikokoisuutemme ansiosta mukaudumme ketterästi yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin.
  • Kannamme kansallista vastuuta ruotsinkielisten asiantuntijoiden kouluttamisesta. Koulutusohjelmamme kattavat muun muassa liiketalouden, tekniikan, terveydenhuollon, hyvinvoinnin, kulttuurin ja median alat.

Tähän kampanjaan kutsumme mukaan säätiöt, yritykset ja sinut - yhdessä voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta. Arcadan uudet oppimis- ja tutkimusympäristöt mahdollistavat älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämisen huomista varten.

Kampanjan kohderyhmät ovat:

  1. Säätiöt
  2. Yritykset
  3. Yksityshenkilöt

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr
Alexander Ehrnrooth
Alexander Bargum
Annika Stadius
Anu Nyberg
Birgitta Langenskiöld
Carina Kiukas
Carl-Johan Rosenbröijer
Ceti Hasselman
Fredrik Gräsbeck
Hanna Donner
Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse sr
Helsingestiftelsen sr
Henrika Franck
Johanna Modig-Gräsbeck
Jonas Sjögård
Jonas Tana
Jörgen Wiik
Maj-Len Törnqvist
Marcus Rantala
Maria von Bonsdorff-Hermunen
Maria Ollonqvist
Mats Wägar
Mia Ingman
Mia-Maja Wägar
Mikael Karmano
Mikael Wacklin
Mona Forsskåhl
Otto A. Malms donationsfond sr
Peter Sjöholm
Petri Nousiainen
Sandra Ahtola
Stiftelsen Tre Smeder sr
Tom Lindström
​​​​​​​Tomas Träskman
William Thurings stiftelse sr

Lahjoitustarkoitukset

Tue tulevaisuuden terveysteknologiaa

Sjuksköterska och äldre patient

Terveysteknologia on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja edellytys sille, että yhteiskunta pystyy ylläpitämään terveydenhuoltojärjestelmää. Arcada luo pääkaupunkiseudulle ainutlaatuisen ruotsinkielisen osaamiskeskuksen, joka keskittyy kuntoutuksessa käytettäviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Tue sairaanhoidon digitaalista simulaatio-opetusta

Elev tränar ingrepp på simuleringsdocka

Jotta voimme tulevaisuudessa varmistaa korkealaatuisten sairaanhoitopalveluiden saatavuuden Suomessa, tarvitaan oppimisen tueksi nykyaikaisia simulaatiokeskuksia joissa tulevaisuuden ammattilaiset pääsevät harjoittamaan käytännön osaamistaan. Simulaatiopedagogiikan edelläkävijänä Arcada on valmis ottamaan askeleen kohti digitaalista simulaatio-opetusta ja laajentaa palkittua simulaatiokeskustaan.

Tue kiertotuotantoa ja prosessikehitystä

Person som tittar på flera datorskärmar

Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi yhteiskunnan on otettava uusi suunta. Insinöörien osaaminen on keskeisessä osassa tässä prosessissa ja edellytys Suomen mahdollisuuksille tuottaa ilmastoälykkäitä ratkaisuja tulevaisuudessa. Arcadan kouluttamien insinöörien on opittava hyödyntämään ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja jo opintojen aikana. Tätä varten meidän on luotava oppimis- ja tutkimusympäristö, joka mahdollistaa digitaalisen osaamisen kehittämisen.

Tue kohdetta Ihminen, robotiikka ja tekoäly

Bild på person som arbetar med robotik och AI vid en datorskärm.

Uusi teknologia muuttaa nopeasti koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa useisiin päivittäin käyttämiimme tuotteisiin ja palveluihin. Tästä syystä Arcada rakentaa oppimis- ja tutkimusympäristön, jossa avautuu mahdollisuus kehittää, testata ja esitellä tulevaisuuden digitaalisia liiketoiminta- ja palveluratkaisuja.

Tue älykkäitä ja innovatiivisia oppimisympäristöjä

Lärare och elever tittar på grafer på stor digital skärm

Arcada luo kaksi uutta innovatiivista ja inspiroivaa oppimisympäristöä jotka tukevat aktiivista oppimista, osallistumista ja yrittäjyyttä. Uudet tilat tarjoavat opiskelijoille parhaat mahdolliset työkalut kehittää taitoja tulevaa työelämää varten.Ympäristöt rohkaisevat uteliaisuuteen, luovaan ajatteluun ja yhteistyöhön.

Verovähennys

Yksityishenkilöillä on mahdollisuus vähentää vähintään 850 ja korkeintaan 500 000 euron rahalahjoitukset puhtaasta ansiotulostaan. Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä henkilöverotuksessa löydät Verohallinnon sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Yhteisöillä on mahdollisuus saada vähennystä vähintään 850 ja korkeintaan 250 000 euron suuruisista rahalahjoituksista. Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä yhteisöverotuksessa löydät Verohallinnon sivuilta. (Ulkoinen linkki)

Keräyslupa

Rahankeräyslupa on voimassa ajalle 20.2.2020 – 31.12.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Poliisihallitus on myöntänyt luvan 20.2.2020 ja luvan numero on RA/2020/168.

Luvan haltija: Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Varainkeräyksen järjestäjä: Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Varainkeräys

Varainkeräyksen tarkoitus on tukea Yrkeshögskolan Arcada Ab:tä sen ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoitamisessa. Varainkeräyksellä kerätään varoja digitaalisten ratkaisujen hankintaan ja luodaan innovatiivisia, osallistavia ja inspiroivia oppimis- ja tutkimusympäristöjä Arcadan tiloihin. Varainkeräykseen ei sisälly muita sen tarkoitukseen liittyviä ehtoja.

Muut ehdot

Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavia ehtoja tai ehtoja, jotka sitoisivat korkeakoulun muiden varojen käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä. Kaikki lahjoituksia koskeva tieto (lahjoittajan nimi, summa, tarkoitus) on julkista ammattikorkeakoululain 21 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain (621/1999) nojalla.