Skapa morgondagens lösningar med oss!

Chemist

Arcada är globalt ledande i sitt aktiva forsknings- och innovationssamarbete med det omgivande samhället. Hos oss kan du dra nytta av bred tvärvetenskaplighet som finns under ett och samma tak. Vi tror starkt på att det är i gränslandet mellan olika expertisområden som en stor del av utvecklingen sker nu och i framtiden.

Samarbeta med oss

Leende kvinna

Den mångsidiga och tvärvetenskapliga forskningen vid Arcada erbjuder företag, organisationer och samfund många samarbetsmöjligheter.

Strategiskt fokus

Schack

Vår ambition inom forskningen är att skapa lösningar som är smarta och globalt relevanta. Vi jobbar för att säkra ett gott liv, ett dynamiskt arbetsliv och ett rikt kulturliv. Därför har vi lyft AI och maskininlärning, hälsa och välfärd och cirkulär ekonomi som fokusområden för vår forskning.