Lilian Sjöberg

Ledande studiekoordinator

00294282671

Jag jobbar med många saker , t.ex, studentantagning, studieadministration och Öppna YH-leden . I frågor som berör dem, vänligen skicka e-post till antagningsservice@arcada.fi, studiearenden@arcada.fi eller oppnaleden@arcada.fi.