Hälsa och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Eva Edgren

Lektor inom det sociala området med fokus på social- och småbarnspedagogik

Telefonnummer:0294 282 737

Carina Kiukas

Prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

Telefonnummer:0294 282 536

Ilse Tillman

Lektor i anatomi, fysiologi och närsingslära