Hälsa och välfärd

Linda Ahlroth

Timlärare inom det sociala området

Boel Blomqvist

Lektor inom det sociala området

Arla Cederberg

Lektor i samhällsvetenskaper

0294 282 542

Carina Kiukas

Tf prefekt för institutionen för hälsa och välfärd

0294 282 536

Noora Lohi

Lektor i småbarnspedagogik

0294 282 651

Jukka Piippo

Överlärare i mental hälsa

0294 282 590

Åsa Rosengren

Överlärare i det sociala området

0294 282 525

Katri Ruutu

Lektor i idrottsvetenskaper

0294 282 485

Eivor Söderström

Lärare inom det sociala området

0294 282 550