Jonna Vocke

Ledande informatiker

Ledande informatiker och teamledare för bilblioteket.

Jonna Vocke