Skip to main content

Stöd morgondagens hjältar


Som unga har vi alla drömmar. Drömmar om att växa upp och bli hjältar. Hjältar som räddar liv, hjälper människor, arbetar för vår miljö, grundar företag eller upptäcker och uppfinner nya saker.

På väg mot vuxenlivet kanske våra drömmar tar nya former. Men det som inte förändras är att vi vill göra skillnad. Vår uppgift på Arcada är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra unga att kunna förverkliga sina drömmar.

Stöd morgondagens hjältar – Made by Arcada!

Stöd Arcada - Din donation är viktig!

 

Varför donera?


Genom att donera blir du en del av Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid och stöder tvåspråkighet och mångfald i samhället.

  • Arcada är en av landets bästa högskolor. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och bedriver samhällsrelevant forskning med betydande genomslag.
  • Våra alumner är eftertraktade och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, inte enbart för att de kombinerar teori och praktik och skapar värdefulla nätverk redan under studietiden, utan även för deras utmärkta språkkunskaper. 
  • Tack vare vår storlek är vi snabbfotade och kan flexibelt anpassa oss till samhällets och arbetslivets ständiga förändringar. 
  • Vi erbjuder utbildning på svenska och verkar för ett tvåspråkigt Finland. 

Läs mer om hur Arcada skapar morgondagens hjältar.

Vi vill bidra till en bättre morgondag

Berättelser från Arcada

Jonas Tana

Forskare vid Arcada

Jag forskar inom e-hälsa och Arcada är en otroligt spännande miljö att befinna sig i. Digitaliseringen får en allt större inverkan på social- och hälsovården, och det är ett bra exempel på ett område där vi tack vare vår samarbetsvilja och tvärvetenskapliga uppbyggnad kan bidra till att forma en hållbar utveckling. Studenternas medverkan i forskningen, t.ex. genom examensarbeten, innebär dels att de får fördjupa sitt kritiska tankesätt och dels att de kan bidra med helt nya infallsvinklar och frågeställningar.

Läs fler hjältehistorier.

Jessica Blechingberg

Operations, the Hub

Som alumn från Arcada har jag haft otroligt goda möjligheter att knyta kontakter och bygga mitt professionella nätverk. Dels med studenter och alumner som representerar även andra branscher än min egen, vilket jag upplever som ganska unikt för Arcada. Dels också genom att jag fick chansen att arbeta tillsammans med så etablerade och spännande företag inom många kurser. Det är guld värt att få ta sig an riktiga projekt från riktiga kunder redan under studierna och få dra lärdom av deras feedback och expertis. Det gav mig helt andra insikter än att endast jobba med hypotetiska projekt.

Läs fler hjältehistorier.

Din donation är viktig!

Genom att donera till Arcada stöder du högskolans målmedvetna arbete för hållbar utbildning och forskning i framkanten.

En donation för framtiden

P.S. Varje euro räknas

Donera

Sprid budskapet

Dela kampanjen i sociala medier

Vi stöder morgondagens hjältar

Vi är med och stöder Arcadas medelinsamling.

Avatar

(FD h.c.) Carola Teir-Lehtinen

Ordförande för kampanjkommittén

”Arcada utbildar proffsiga yrkesmänniskor som kan svenska. Det är viktigt för Finlands plats internationellt och i Norden, liksom för oss finländare. Därför bidrar jag gärna till framtidens Arcada.”
 

Stefan Ahlman, Arkitekt | Martin Backman | Joanna Danielsson, Styrelseaktiv | Nella Ginman-Tjeder, VD | Stig Gustavson, Bergsråd | Leif Hagelstam, Entreprenör, Styrelsemedlem | Robin Hallberg, Entreprenör, Styrelsemedlem | Jerker Hartwall, VD | Birgitta Langenskiöld, Barnmorska, Sjukskötare | Pekka Lundmark, VD | Carl Johan Schauman, Senior Advisor | Mikael Swanljung, Styrelseordförare | Arne Wessberg, Styrelseordförande | Sebastian Östman, COO

Donatorer

Samfund
Ort
Aktia Stiftelsen i Esbo-Grankulla Esbo
Eira sjukhus Ab Helsinki
Föreningen Konstsamfundet r.f. Helsingfors
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr Helsingfors
Stiftelsen Tre Smeder s.r. Helsingfors
Privatpersoner
Ort
Nella Ginman-Tjeder Helsingfors
Max Grönroos Helsingfors
Leif Hagelstam Hindhår
Muhammad sali Haneefa Helsinki
Susanne Homén-Lindberg Helsingfors
Robert Korsström Helsinki
Jussi Laitinen Helsingfors
Annica Lindroos Esbo
Oscar Mansén Helsinki
Klas Nyström Dalsbruk
Mikael Swanljung Helsinki
Roland Sällström Helsinki
Carola Teir-Lehtinen Helsingfors
Anton Therman Helsingfors
Arne Wessberg Helsingfors
Sebastian Östman Espoo