Skip to main content

Varför donera?

Genom att donera blir du en del av Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid och stöder tvåspråkighet och mångfald i samhället. Avkastningen från din donation kommer att tjäna många aspekter av vår verksamhet. Vi vill utvecklas med vår tid – och lite före!

  • Arcada är en av landets bästa högskolor. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och bedriver samhällsrelevant forskning med betydande genomslag.
  • Våra alumner är eftertraktade och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, inte enbart för att de kombinerar teori och praktik och skapar värdefulla nätverk redan under studietiden, utan även för deras utmärkta språkkunskaper. 
  • Tack vare vår storlek är vi snabbfotade och kan flexibelt anpassa oss till samhällets och arbetslivets ständiga förändringar. 
  • Vi erbjuder utbildning på svenska inom företagsekonomi, teknik, vård, hälsa och välfärd, kultur och media.

På Arcada vet vi att det är genom kombinationen av teori och praktik vi lär oss som bäst och hur viktigt det svenska språket och digital kompetens är i arbetslivet. Vi vill att våra studenter lär sig att tänka kritiskt – en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Våra studenter studerar i utlandet och knyter redan under studietiden kontakter med ledande företag och organisationer både här hemma och runt om i världen, och utför verkliga uppdrag för deras räkning.

Tack vare vår pedagogiska expertis och lyhördhet för hur arbetslivet utvecklas – såväl i Finland som internationellt – kan vi ligga steget före och erbjuda kunskaper som banar väg för framtiden.

Målet för all vår forskning är att identifiera de problem vår omvärld står inför och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi samproducerar kunskap med partnerinstitutioner, inom forskningsnätverk och med företag och organisationer. Vi låter oss aldrig begränsas av traditionella branschgränser och arbetet sker på såväl regional, nationell, nordisk som internationell nivå.

Att vi arbetar nära det omgivande samhället innebär att vår forskning kommer omvärlden och samhället till nytta.

På Arcada har vi en lång tradition av att stödja entreprenörskap bland våra studenter oavsett vilken utbildning de valt. Samtidigt som en examen ifrån Arcada är eftertraktad på arbetsmarknaden är det många som lockas av att starta eget och att själva staka ut sin framtid.

Listan över alumner som grundat företag växer ständigt och de lägger inte bara grunden för sina egna fortsatta karriärer, utan skapar arbetsplatser och försörjningsmöjligheter för andra.

Vi vill bidra till en bättre morgondag

Berättelser från Arcada

Nico Larsen

Co-founder av Hailer, ägare/styrelsemedlem Lamor Corporation

24 år gammal blev Nico Larsen vd för Lamor Corporation, som levererar oljebekämpningsutrustning jorden runt. Efter två år i den kostymen inträffade världens hittills största marina oljekatastrof. I kampen mot oljan föddes den företagsidé som han jobbar med i dag.

Läs resten av historien.

Johanna Stenback

Producent och entreprenör

Hennes passion är människor med en passion. Hennes jobb är att ge dem synlighet. Det gör hon genom att skapa upplevelser i olika kanaler och plattformar. ”Folk tycker nog jag jobbar med underliga saker”, säger Johanna Stenback.

Läs resten av historien

Joakim Klingenberg

Förstavårdare, Västra Nylands räddningsverk

När läget är akut har han protokollet i ryggmärgen. Det är i de mindre akuta, ofta komplexa situationerna som Joakim Klingenberg upplever att yrket som förstavårdare utmanar honom mest. Och det är just där han känner att han gör sin viktigaste arbetsinsats.

Läs resten av historien.

Mirja Andersson

Prefekt och forskare vid Arcada

Vår miljö står inför många enorma utmaningar. Utöver klimatförändringen ser vi hur kemikalier och avfall förorenar vår mat och vårt vatten i allt större utsträckning, och behovet för ett nytt hållbart system är akut. På Arcada har vi ett långsiktigt fokus på att hitta nya lösningar inom energi- och materialteknologi. Det är inspirerande att inte bara utbilda framtidens experter, utan också se hur mycket som kan åstadkommas när forskare, studenter och företagsvärlden arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

Paul Nix

Studerar energi- och materialteknik

Om jag skulle sammanfatta Arcada med ett ord, vore det ”möjligheter”. Jag har befunnit mig i en stödjande och kreativ miljö, där det varit klart att ju mer jag investerar i min utbildning, desto fler dörrar öppnar sig för mig. Till exempel har jag redan anställts av 3DBear, ett spännande uppstartsföretag inom edtech med fokus på såväl återvinning som 3D-teknologi. De kontaktade mig tack vare ett ekoprojekt som jag ledde för Arcada på Bali. Det är fantastiskt att kunna arbeta med någonting som man känner har en betydelse och som är så viktigt för framtiden.


Nelli Salonen

Studerar till kulturproducent

Arcada för mig är en öppen och internationell högskola och jag känner absolut att jag hamnat rätt med tanke på min framtida karriär. Kulturproducentskap är ett brett fält och själv ser jag fram emot att ägna mig åt såväl kulturpolitik som att arbeta inom musik och teater som en länk mellan konstnärer, publik och samhället i framtiden. Det är just det som är en av Arcadas styrkor – inte bara att jag får praktiska erfarenheter från fältet under studierna, utan också att jag får de verktyg som behövs för att kunna fortsätta utvecklas, växa och se nya möjligheter i arbetslivet även efter min examen.
 

Jessica Blechingberg

Tradenomalumn, Operations vid the Hub

Jag är tradenomalumn från Arcada och arbetar i dag som Operator vid the Hub, en internationell onlineplattform för startup-företag. Genom Arcada har jag haft mycket goda möjligheter att knyta kontakter och bygga mitt professionella nätverk – dels med andra studenter och alumner och dels genom att jag fick chansen att arbeta tillsammans med flera etablerade och spännande företag inom många kurser. Det är guld värt att få ta sig an riktiga projekt från riktiga kunder redan under studierna och få dra lärdom av deras feedback och expertis. Det ger helt andra insikter än att endast jobba med hypotetiska projekt.
 

Shuhua Liu

Forskare vid institutionen för ekonomi och affärsanalys, Arcada

Den digitala omvandlingen av vårt samhälle innebär att artificiell intelligens och big data kommer att ha en allt större inverkan på våra liv, och det är två av de områden inom vilka Arcadas forskning strävar efter att göra skillnad. Vi fokuserar på att hålla vår forskning relevant och på att leverera resultat som kan tillämpas i praktiken, och som forskare känns det sannerligen givande att veta att ditt arbete har en direkt inverkan på vår omvärld.  
 

Jonas Tana

Forskare vid Institutionen för hälsa och välfärd, Arcada

Jag forskar inom e-hälsa vid Institutionen för hälsa och välfärd och Arcada är en otroligt spännande miljö att befinna sig i. Digitaliseringen får en allt större inverkan på social- och hälsovården, och det är ett bra exempel på ett område där vi tack vare vår samarbetsvilja och vårt tvärvetenskapliga sätt att arbeta kan bidra till att forma en hållbar samhällsutveckling. Studenternas medverkan i forskningen, t.ex. genom examensarbeten, innebär dels att de får fördjupa sitt kritiska tankesätt och dels att de kan bidra med helt nya infallsvinklar och frågeställningar.
 

Din donation är viktig!

Genom att donera till Arcada stöder du högskolans målmedvetna arbete för hållbar utbildning och forskning i framkanten.

 

 

En donation för framtiden

P.S. Varje euro räknas

Donera

Sprid budskapet

Dela kampanjen i sociala medier