Skip to main content

Bachelorutbildning till

Sjukskötare

Examensbenämning

Sjukskötare (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen till sjukskötare är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom vården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Som sakkunnig sjukskötare från Arcada får du goda kunskaper i att möta, handleda och vårda patienter med olika grader av hälsa och sjukdom. Utbildningen ger dig kompetens att fungera i olika vårdsammanhang – allt från öppna mottagningar till intensivvårdsavdelningar. Du kan välja att jobba med barn, ungdomar, vuxna eller äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. Utbildningen till sjukskötare ger EU-kompetens.


Vårdarbetet medför ett stort personligt ansvar och möjlighet till självutveckling. Det innebär arbete tillsammans med individen och närstående i multiprofessionella team. Yrkesverksamheten förutsätter också medverkan i planering, genomförande och utvärdering av förändringar inom vården. 

Vi lägger vikt vid det livslånga lärandet då du kommer att jobba inom en bransch där du ständigt uppdaterar och utvidgar dina kunskaper. Du får stöd att lära dig arbeta självständigt och ta personligt ansvar. Läroplanen – som går i linje med både de nationella kraven på kompetenser och följer EU:s direktiv – stöder dig i att nå utbildningens mål. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

28 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård)
  • Medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi)
  • Grunderna i forsknings- och utvecklingsarbete
  • Ledarskap
  • Vårdandets värdegrund och etik
  • Principer, lagar och förordningar som styr sjukskötarens arbete

Vad du kan arbeta som

Behovet i dagens samhälle är stort och en sjukskötarexamen ger dig ett människonära jobb med en garanterad arbetsplats i varierade miljöer inom hälso- och sjukvården. Vid sidan av de kommunala tjänsterna växer allt fler privata vårdorganisationer och -tjänster fram vilket gör att arbetsutbudet hela tiden ökar.

Efter avlagd examen från denna vårdutbildning kan du jobba med hälsofrämjande arbete eller kritiskt sjuka patienter inom sjukhusvärlden eller öppna vården. Du kan jobba kommunalt eller privat, vara arbetstagare eller starta eget! Du kan jobba i Finland eller utomlands (utbildningen håller hög internationell standard).

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Victoria Grönroos

Har studerat till sjukskötare

- Att vi får jobba ”på riktigt” ute på avdelningarna är otroligt värdefullt, för visst lär man sig mer genom att själv få assistera en läkare under en operation, och inte bara behöva stå bredvid och titta på.

Avatar

Nathalie Azéma

Studerar till sjukskötare

- Att studera till sjukskötare har varit en dröm för mig sedan flera år tillbaka. Jag visste att jag vill jobba med människor och som sjukskötare har man breda arbetsmöjligheter inom vården. Praktikperioderna har varit intressanta och gett värdefulla kunskaper och via dem har man också fått självförtroende för sitt kommande yrke. Tvåspråkiga sjukskötare är eftertraktade på arbetsmarknaden och Arcadas studenter har ett gott rykte i sjukhusvärlden

Avatar

Karin Somerkoski

Studerar till sjukskötare

- När jag var sexton år sommarjobbade jag på ett sjukhus och efter det visste jag att jag ville bli sjukskötare. Jag trivs med att ha kontakt med patienter och att arbeta i sjukhusmiljö, så det här har hela tiden känts som rätt val för mig. Som sjukskötare måste du vara öppen, empatisk och ha förståelse för olika sorters människor. Det bästa med Arcada är att vi har erfarna och inspirerande lärare, mångsidiga kurser och bra simuleringsutrymmen.

Arbetslivskontakter redan under studietiden

Arcada har nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. 

Där teori och praktik möts

I undervisningen utnyttjas modern teknologi och teoretisk undervisning varvas med nätbaserade självstudier, praktiska övningar i klass, simuleringsövningar samt yrkespraktik i vårdverkligheten. Simuleringsövningarna sker i Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter med läkare och vårdpersonal som stöd. Cirka 50 % av studierna består av praktik på olika avdelningar på sjukhus samt inom den öppna vården.

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Jari Savolainen

Jari Savolainen, HvM

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 636
Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 294 282 871