Skip to main content

Bachelorutbildning

Process- och materialteknik

Examensbenämning

Ingenjör (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i Process- och materialteknik är svenskspråkig, men var uppmärksam på att de flesta kurser på den här utbildningen hålls på engelska tillsammans med den engelskspråkiga systerutbildningen Mechanical and Sustainability Engineering.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Är du nyfiken på produktutveckling? Vill du lära dig hur du designar, utvecklar och analyserar smarta och hållbara produkter med de rätta funktionella materialen?


Utbildningen i process- och materialteknik på Arcada är en ingenjörsutbildning med ett tydligt fokus – smarta, funktionella material och ingenjörsdesign. I många fall ligger faktiskt det smarta just i valet av material. Polymer erbjuder ofta den perfekta kombinationen egenskaper – den låga vikten, mekaniska styrkan, flexibiliteten och låga produktionskostnaden är bara några av fördelarna med polymerbaserade materiallösningar. Under dina studier kombineras modern polymerteknologi och -processer med hållbar utveckling och design, och du får ett expertkunnande inom produktinnovation med utgångspunkt i funktionella material.

Vår utbildning gör dig till en expert inom ett blomstrande område där efterfrågan på ingenjörer är stor. Ingenjörer och materialspecialister behövs inom i stort sett alla industrier – från tillverkningsindustrin till dess leveranskedjor och den offentliga sektorn.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

15 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildning i ett nötskal

Vad du lär dig

 • Polymerteknologi- och processer
 • Design av produkter och komponenter
 • Moderna IT-baserade verktyg, som AutoCAD, Mastercam och SolidWorks
 • Moderna metoder för tillverkning, t.ex. 3D-utskrift
 • Användning av funktionella och kostnadseffektiva material
 • Hållbar utveckling inom materialteknologi

Vad du kan arbeta som

 • Processingenjör
 • Produktingenjör
 • Designingenjör
 • Laboratorieingenjör
 • Materialingenjör
 • Försäljningsingenjör

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Jesse Mervasto

Studerar process- och materialteknik

- Jag valde process- och materialteknik efter att ha sommarjobbat inom branschen. Det här är en bra utbildning med tanke på framtiden, då vi lär oss om material som garanterat kommer att användas också i fortsättningen. Många av våra kurser går på engelska, vilket gör att man får goda internationella kontakter och förbereds för att kunna jobba på en global arbetsmarknad.

Avatar

Charlotta Mustonen

Studerar process- och materialteknik

- Jag är intresserad av produktutveckling och vill specialisera mig inom det. Helst skulle jag vilja jobba med att ta fram miljövänliga produkter. På utbildningen lär vi oss om olika produktionsskeden och material och får även jobba med produktdesign. Bäst har jag tyckt om kurserna i 3D-design, eftersom det är roligt att få skapa något själv.

Avatar

Johanna Kaartinen

Har studerat process- och materialteknik

– Det har aldrig hänt att någon har sagt att: ”Nej, det där får du inte göra.” Du kan själv påverka vad du inriktar dig på och breddstudierna öppnar ännu fler dörrar. Jag har också kunnat läsa några kurser på andra högskolor för att få precis de kompetenser jag behöver för de magisterprogram jag är intresserad av.

Avatar

Petrik Blåfield

Har studerat Process- och materialteknik

- Vi studerar bland annat materiallära, matematik, produktutveckling och design. För mig har det intressantaste hela tiden varit produktdesign och att få rita. Jag gillar designandet mest eftersom du kombinerar både det tekniska och det visuella genom logiskt tänkande. Allt inom produktdesign hänger ihop och vi använder oss av både 2D och 3D teknik. En stor del av studierna läser vi även på engelska, vilket förbereder oss för terminologin som används ute på fältet. För mig konkret har detta varit en stor fördel när jag sökt jobb.

Avatar

Henrik Lund

Har studerat process- och materialteknik

– Jag blev erbjuden en chans att praktisera på Fiskars, något som jag inte kunde tacka nej till. Därefter fungerade Fiskars ännu som uppdragsgivare för mitt slutarbete och nu jobbar jag där på heltid.

Avatar

Mikko Ketonen

Har studerat process- och materialteknik

− Mina kolleger är diplomingenjörer, och ingen av dem har så mycket praktisk erfarenhet som jag. Jag märker att våra kunder uppskattar att jag förstår mig på deras problem och har möjlighet att lösa dem. Det känns bra att vara bekant med materialen från förut.

Vi måste värna om vår energi och vårt vatten

Behovet av miljövänliga materialval syns tydligt vart du än vänder dig i din vardag. Vårt samhälle måste värna om energi och färskvatten samtidigt som avfallet från konsumtion och produktion av dagligvaror måste minimeras. Under dina studier lär du dig om bio-baserade polymer som ett hållbart materialval samt användningen av funktionella och kostnadseffektiva material i allmänhet. Du får även kunskap om de lösningar som i dag används för att konservera energi- och vattenresurser.

Internationellt fokus

Att det internationella fokuset blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad avspeglas också tydligt i de utbildningsprogram som Arcada erbjuder. Utbildningsprogrammet Process- och materialteknik samarbetar tätt med det engelskspråkiga parallellprogrammet Mechanical and Sustainability Engineering. Tanken är att programmen kan utbyta nätverk och erfarenheter med varandra, men också att introducera internationella studenter till den finländska arbetsmarknaden i en genuint mångkulturell miljö.

En modern och trygg inlärningsmiljö

Arcadas process- och materialteknikingenjörer övar sig i ett maskinlaboratorium som simulerar en plastfabrik i miniatyr. Studenterna får öva hela processen från materialkunnande och produktplanering till framställning av plastprodukter. Laboratoriet är utrustat med alla centrala maskiner som används inom plastindustrin - en stor fördel för dig som vill bli ingenjör!

Institutionen för energi- och materialteknologi 

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik? Jo, summan av den additionen blir institutionen för energi- och materialteknologi på Arcada.

På institutionen jobbar studenter och forskare sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför. Vi samarbetar med bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

Silas Gebrehiwot

Silas Gebrehiwot

Utbildningsansvarig, Process- och materialteknik

+358 294 282 612
Mirja Andersson

Mirja Andersson, FD

Prefekt

+358 294 282 570