Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Manus & regi

Manusförfattare och regissör för film och TV-koncept

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Som manusförfattare planerar, strukturerar och skriver du manus och utvecklar koncept till olika typer av produktioner och genrer inom film och TV. Du lär dig metoder för kreativt skrivande, research, manusproduktion, adaption, konceptutveckling genom studier i dramaturgi och retorik samt praktiska övningar.

Vill du bli regissör och ha ett övergripande konstnärligt och innehållsmässigt ansvar inom film och TV? Regissören planerar berättelsens audiovisuella utformning, tillsammans med manusförfattaren, producenten och det övriga produktionsteamet. Av regissören krävs goda ledaregenskaper, social kompetens och kreativitet.

Utbildningens mål är att ge dig teoretiska och praktiska färdigheter och redskap för arbete både som manusförfattare och regissör. Undervisningen sker i teoretiska kurser och praktiska filmövningar både på fältet och i studiomiljö.

Tillsammans med högskolans experter och proffs inom branschen utvecklas du genom verkliga case till en expert samtidigt som du bygger ditt professionella nätverk. Under studietiden tränas du att jobba självständigt, i team och även mångkulturellt.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Ansök 20.3-3.4.2019

6 nybörjarplatser!

Ansökan stängd

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under denna filmutbildning lär du dig bl.a.:

 • Att förstå vad som är en berättelse
 • Att behärska den filmiska gestaltningen
 • Att vinna och förvalta andras förtroende
 • Mediernas betydelse i samhället, mediekritik, mediespråk- och journalistik
 • Medieproduktionens olika faser och verktyg
 • Att skriva manus för olika typer av berättelser och genrer
 • Dramaturgi och regi i samband med olika typer av produktioner och genrer
 • Personregi
 • Presentationsteknik och ledarskap i produktionssammanhang
 • Samarbete och teamarbete
 • Konstnärligt och personligt uttryck samt angreppssätt

Vad kan du jobba med?

 • Manusförfattare
 • Regissör
 • Regiassistent
 • Scripta
 • Konceptutvecklare
 • Redaktör
 • Företagare inom mediebranschen

Moderna inlärningsmiljöer

Arcadas mediekulturstudenter har moderna miljöer att arbeta i. Vi jobbar i bl.a. Arcadas TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum.

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Marika Hill

Har studerat mediekultur

– Jag kan inte tänka mig en utbildning som passar bättre för dig som är intresserad av berättelser, vill vara omgiven av kreativa människor och har ett budskap att förmedla.

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. 

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Fred Nordström

Fred Nordström

Utbildningsansvarig lektor

+358 207 699 429
Nathalie Hyde-Clarke

Nathalie Hyde-Clarke, FD

Prefekt

+358 207 699 580