Skip to main content

Bachelorutbildning

Mediekultur: Ljudarbete

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Utbildningens studieplan för läsåret 2017–18 publiceras närmare studiestarten. Du kan bekanta dig med föregående läsårs studieplan och kursutbud, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför det nya läsåret.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Förhandsuppgiften för Ljudarbete är publicerad!

Ljudarbete för audiovisuella produkter är ett konstnärligt, kreativt samt hantverksmässigt krävande arbete. Ljudet skapar och förstärker stämningar och känslor då det visuella inte riktigt når fram. 

Ljudinriktningen inom mediekultur på Arcada ger dig kunskap i fältljud och postproduktion av ljud för dokumentärfilm, fiktion samt flerkamera sammanhang. Ljudplanering, ljudläggning och mixning i stereo och surround (5.1) övas i samtliga produktioner som görs under studietiden. 

I flerkamerakurser lär du dig som ljudstudent att planera och förverkliga programljudet i en modern professionell tv-studio för komplexa helheter. Vi jobbar i team, och därför är det viktigt att du lär dig se helheter och har förståelse för andra medarbetares problematik. Du får lära dig mixa allt mellan enklare diskussionsprogram till mera krävande musikinspelningar. 

I utbildningen ingår också undervisning i musikproduktion (inspelning och mixning). Som student har du möjlighet att använda Arcadas professionella studio för dina egna övningsproduktioner.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Ansökningstid 15.3–5.4.2017

6 nybörjarplatser!

Ansökningstiden har avslutats

Flytt från annan utbildning

Ansökningstid 2-16.5.2017

Ansökan öppnar 15.3

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig bl.a.:

 • Mediernas betydelse i samhället, mediekritik, mediespråk- och journalistik
 • Medieproduktionens olika faser
 • Produktionsverktyg och -principer för digital medieproduktion
 • Audiovisuellt berättande
 • Dramaturgi och ljudplanering för olika typer av produktioner och genrer
 • Fältljud, ljudläggning, mixning, dubbning och foley
 • Presentationsteknik och ledarskap i produktionssammanhang
 • Konstnärligt och personligt uttryck samt angreppssätt

Vad kan du jobba som?

 • Ljudplanerare
 • Ljudtekniker
 • Teatertekniker 
 • Av-tekniker
 • Bom-operatör

Du kan också jobba som företagare inom mediebranschen. 

Moderna inlärningsmiljöer

Arcadas mediekulturstudenter har moderna miljöer att arbeta i. Vi jobbar i bl.a. Arcadas TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum. Vi samarbetar med bl.a. Konstindustriella högskolan, och våra studenter jobbar delvis i den toppmoderna studion i mediacentret Lume.

Vad studenterna säger om utbildningen

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. Olika typer av medie- och kommunikationsföretag, start-ups och organisationer sysselsätter våra alumner. En del företagsamma studenter väljer att bli entreprenörer efter examen.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands. Mediekulturutbildningen samarbetar med manuslinjen på Umeå Universitet och några av de manus som skrivs i Umeå planeras att gå i produktion på Arcada.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och kommunikation 

Institutionen för kultur och kommunikation inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och kommunikation fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Avatar

Fred Norström, medianom (YH)

Examensansvarig lektor i mediekultur

+358 (0) 207 699 587

Avatar

Nathalie Hyde-Clarke, FD, docent

Prefekt

+358 (0)207 699 580