Skip to main content

Bachelorutbildning till

Hälsovårdare

Examensbenämning

Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen till hälsovårdare är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Trivs du med självständigt arbete, är intresserad av hälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med människor i olika åldrar – individuellt eller i grupp? Vågar du ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt jobb? Då är ett jobb som hälsovårdare för dig!


Målet för utbildningen är att utbilda sakkunniga hälsovårdare med goda kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Utbildningen ger dig kompetens att fungera på mödrarådgivning, barnrådgivning inom skolhälsovård, arbetshälsovård och i rådgivningsverksamhet för äldre i Finland, övriga Norden eller internationellt. 

Utöver en hälsovårdarexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bl.a. vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård), medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bl.a. i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

15 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nöstskal

Vad du lär dig

 • Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med människor i olika åldrar
 • Kliniska handfärdigheter som behövs såväl i arbetet som sjukskötare som hälsovårdare
 • Vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård)
 • Medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi)
 • Grunderna i forsknings- och utvecklingsarbete
 • Ledarskap

Vad du kan arbeta som

Som utbildad hälsovårdare kan du fungera inom mödra-, barn-, skol-, studerande- och företagshälsovården samt inom hälsocentralverksamheten och hemvården. Du kan också arbeta inom olika samfund och förbund som expert på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Som hälsovårdare kan du också arbeta som sakkunnig inom olika projekt både nationellt och internationellt, eller fungera som självständig företagare inom olika områden.

De vanligaste benämningarna på arbetsmarknaden för en hälsovårdare är:

 • hälsovårdare
 • företagshälsovårdare
 • skolhälsovårdare
 • hälsocoach
 • hälsorådgivare

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Sofia Hietala

Studerar till hälsovårdare

- Hälsovårdare är ett självständigt jobb, där man hela tiden lär sig nya saker och får växa i sin yrkesroll. Det här är en bransch där man får se och uppleva mycket spännande varje dag. Som hälsovårdare jobbar man huvudsakligen med hälsofrämjande arbete, där man fokuserar på att förebygga sjukdomar och hjälpa människor att må bra. Vi har mycket praktik så jag har fått testa på att jobba på olika ställen och med olika målgrupper. Helst skulle jag jobba med barnrådgivning eller skolhälsovård.

Avatar

Sara Mountassir

Studerar till hälsovårdare

- Det var när jag jobbade med ekonomiuppgifter på en vårdcentral som jag fick upp ögonen för vårdbranschen. Jag vill ha ett människonära yrke, där jag har möjlighet att lyssna och fokusera på en patient i taget och kunna hjälpa människor att hållas friska och må så bra som möjligt. Till skillnad från de flesta andra jobb inom vården gör man sällan skiftesjobb som hälsovårdare, och själv är jag intresserad av att jobba med företagshälsovård. Eftersom man även får en sjukskötarexamen är arbetsmöjligheterna många.

Arbetslivskontakter redan under studietiden

Arcada har nära kontakter till arbetslivet. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. Vi har samarbetsprojekt med bl.a. Luckan, Väestöliitto, Folkhälsan, kommuner och grundskolor i huvudstadsregionen, och olika arbetsplatser. Dessutom har vi samarbete med olika, främst nordiska, högskolor gällande studentutbyte och forskning. Vi uppmanar dig att göra en del av din yrkespraktik utomlands genom någon av våra partnerhögskolor!

En inspirerande studiemiljö

Många kurser bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, nätbaserade kurser, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier. Studierna är mer och mer självstyrda, vilket innebär att du själv bär ett ansvar över din inlärning och en stor del av studierna sker utanför det traditionella klassrummet.

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder en aktiv simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom simuleringsövningar lär du dig att hantera olika typer av situationer inom vården och du får öva dina färdigheter inom t.ex. avdelningsarbete på olika typer av sjukhusavdelningar, hemvård, rådgivningsverksamhet och skol- och öppenvård, samt öva dig i ledarskap och teamarbete. Miljön är trygg och säker, lätt justerbar och realistisk. Jämfört med de mer konventionella undervisningsmetoderna som t.ex. föreläsningar har simulering ett utvecklande och innovativt grepp med hög grad av kunskapsbearbetning, personlig kreativitet och reflektion.

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Anu Grönlund

Anu Grönlund

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 577
Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 294 282 871