Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Ljudarbete

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Ljudarbete för audiovisuella produkter är ett konstnärligt, kreativt samt hantverksmässigt stimulerande arbete. Ljudet skapar och förstärker stämningar och känslor tillsammans med det visuella berättandet. 


Ljudinriktningen inom mediekultur på Arcada ger dig kunskap i fältljud och postproduktion av ljud för dokumentärfilm, fiktion samt i flerkamerasammanhang. Ljudplanering, ljudupptagning, ljudläggning och mixning i stereo och surround (5.1) övas i audiovisuella produktioner som görs under studietiden. 

I flerkamerakurser lär du dig att planera och förverkliga programljudet i en modern professionell studio för komplexa helheter. Vi jobbar i team, och därför är det viktigt att du lär dig se helheter och har förståelse för andra medarbetares problematik. Du får lära dig mixa allt mellan enklare diskussionsprogram till mera krävande musikinspelningar. 

Utbildningen inom Ljudarbete ges tillsammans med inriktningarna för Foto och klipp, Manus och regi samt Producentskap. Dessutom sker en del av utbildningen inriktningsspecifikt. Utöver det ingår gemensamma kurser tillsammans med studeranden från inriktningen Online media och Kulturproducentskap. På det här sättet ges kompetens för olika former av samverkan och du får redskap att fungera inom en allt komplexare mediebransch under konstant utveckling.
 

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

6 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig bl.a.:

 • Mediernas betydelse i samhället, mediekritik, mediespråk- och journalistik
 • Medieproduktionens olika faser
 • Produktionsverktyg och -principer för digital medieproduktion
 • Audiovisuellt berättande
 • Dramaturgi och ljudplanering för olika typer av produktioner och genrer
 • Fältljud, ljudläggning, mixning, dubbning och foley
 • Presentationsteknik och ledarskap i produktionssammanhang
 • Konstnärligt och personligt uttryck samt angreppssätt

Vad kan du jobba som?

 • Ljudplanerare
 • Ljudtekniker
 • Teatertekniker 
 • Av-tekniker
 • Bomoperatör

Du kan också jobba som företagare inom mediebranschen. 

Moderna inlärningsmiljöer

Arcadas mediekulturstudenter har moderna miljöer att arbeta i. Vi jobbar i bl.a. Arcadas TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum.

Vad studenterna säger om utbildningen

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. Olika typer av medie- och kommunikationsföretag, start-ups och organisationer sysselsätter våra alumner. En del företagsamma studenter väljer att bli entreprenörer efter examen.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Fred Nordström

Fred Nordström

Utbildningsansvarig lektor

+358 207 699 429
Nathalie Hyde-Clarke

Nathalie Hyde-Clarke, FD

Prefekt

+358 207 699 580