Skip to main content

Bachelorutbildning

Energi- och miljöteknik

Examensbenämning

Ingenjör (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i Energi- och miljöteknik är svenskspråkig, men var uppmärksam på att enstaka kurser kan hållas på finska och engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Är du intresserad av energi och miljöfrågor, vill påverka klimatförändringen och dessutom ha mycket goda chanser att få ett välbetalt jobb efter examen? Det kan du som utexaminerad från denna utbildning på Arcada. Det kommer både klimatförändringen och Finlands klimat- och energistrategi att se till. Utbildningen i energi- och miljöteknik är den enda svenskspråkiga utbildningen inom fastigheters energiteknik, VVS-planering och förnybara energisystem i Finland.
 

En energiteknisk byggnadsrenovering kräver ett brett kunnande inom byggnadsteknik, energiteknik och VVS-teknik. Moderna energitekniska lösningar som värmepumpar, solfångare, solpaneler och vindkraft ställer ytterligare krav. Arbetsmarknaden har ett stort behov av experter med helhetskunnande i allt detta, och nu finns det en utbildning som ger dig just denna kompetens. Den praktiska sidan av studierna baserar sig på precis de arbetsredskap som du förväntas behärska som utexaminerad och som du kommer att använda dig av i ditt kommande jobb.

Innehållet i utbildningen har utvecklats i samarbete med ett tiotal ansedda företag och myndigheter - allt för att ge dig som är intresserad av miljö och hållbar utveckling bästa tänkbara förutsättningar att konstruera framtidens klimatsmarta byggnader.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

25 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Skapa hållbara och moderna energisystem för fastigheter
  • Planera värme-, vatten- och ventilationssystem
  • Avsevärt förbättra energieffektiviteten i redan existerande fastigheter
  • Förbättra ventilation och inomhusklimat
  • Hitta kostnadseffektiva lösningar och höja fastigheters värde
  • Efter avslutad utbildning är du behörig att söka certifiering för t.ex. VVS-planering, arbetsledning och som energiexpert

Vad du kan arbeta som

Dina framtida arbetsuppgifter kommer att definieras av dig själv och framtidsutvecklingen. Är du ute efter ett socialt jobb kan du arbeta direkt med husägare, utföra mätningar och rekommendera ändamålsenliga lösningar för kunderna. Om du hellre jobbar med teknik och tekniska uppfinningar kan du ha hand om produktutveckling, planeringsarbete för renoveringar eller dataanalys och simuleringar. Tänkbara arbetstitlar är energiingenjör, miljöingenjör, miljökonsult, energikonsult och miljöstrateg.

Garanterat arbete inom energi- och vvs-branscherna 

Vill du styra landets husägare mot hållbar utveckling? I Finland finns det ungefär 2 miljoner fastigheter. Det totala värdet på dessa uppgår till ca 400 miljarder euro. Fastigheterna kräver skötsel för att bibehålla sitt värde, alternativt att de genom mer eller mindre omfattande renoveringar förädlas för att möta nutida krav. Efterfrågan är stor på experter som kan bedöma vilken energilösning som är mest ändamålsenlig i varje enskilt fall. Arcada är den enda högskolan i Finland som erbjuder en ingenjörsutbildning med fokus på just distribuerade energisystem.

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Markus Sjöholm

Studerar energi- och miljöteknik

– Om du kan din sak så kommer du att drunkna i arbete. Det är en toppenutbildning med ett tydligt miljötänk och visst känns det bra att vara en av the good guys! 

Avatar

Oscar Mansén

Studerar energi- och miljöteknik

- Jag vill utbilda mig inom något som är kopplat till miljö och hållbar utveckling. Det här är ett yrke som behövs både nu och i framtiden och arbetsmöjligheterna är många och breda. Utbildningen fokuserar på  en mängd olika områden och jag rekommenderar den för alla som vill jobba som ingenjörer men som inte vill binda sig till en viss bransch.

Avatar

Robin Wikström

Studerar energi- och miljöteknik

- Jag är intresserad av att göra en insats för miljön. Dels vill jag jobba med nya lösningar, dels med att förbättra saker som redan finns genom att göra dem miljövänligare och energisnålare. Det finns en positiv samhörighet på Arcada och jag trivs med utbildningen, lärarna och studiekompisarna. Jag funderar på att kombinera studier i energi- och miljöteknik och ekonomi för att i framtiden kunna starta ett eget företag.

En verklighetstrogen inlärningsmiljö

Arcadas nya energilaboratorium ger dig som teknikstudent möjlighet att träna dina färdigheter och jobba med nya innovationer i en verklighetstrogen miljö. I labbet kan du bl.a. testa och analysera hur olika material absorberar och reflekterar solstrålning. I labbet finns även mätinstrument för energisnåla fastigheter och energiteknologier.

Institutionen för energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik? Jo, summan av den additionen blir institutionen för energi- och materialteknologi på Arcada.

På institutionen jobbar studenter och forskare sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför. Vi samarbetar med bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

-

Kim Skön

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 527
Mirja Andersson

Mirja Andersson, FD

Prefekt

+358 294 282 570