Skip to main content

Bachelorutbildning

Barnmorska

Examensbenämning

Barnmorska (YH) och Sjukskötare (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4,5 år

Omfattning

270 sp

Språkprofil

Svenska & finska

Utbildningen till barnmorska är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan intervjua och vårda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska. Den engelskspråkiga terminologin inom barnmorskearbetet blir bekant via engelsk tentamenslitteratur.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Barnmorskeutbildningen riktar sig till dig som trivs med självständigt arbete, är intresserad av kvinnans hälsa och sjukdom samt människans reproduktiva och sexuella hälsa. Du vågar ta ansvar, är utvecklingsinriktad och söker ett meningsfullt arbete.

Arcada är den enda som erbjuder barnmorskeutbildning på svenska i södra Finland.


Utbildningen till barnmorska ger dig utmärkta kunskaper i allt från att arbeta i förlossningssal och gynekologisk öppenvård till att ta dig an expertuppgifter inom till exempel sexualrådgivning och mödravård. En del av studierna kan förverkligas utomlands och utbildningen ger EU-kompetens. Eftersom utbildningen innehåller mycket praktik är det viktigt att du även behärskar finska.

Som grund för en barnmorskeexamen ger utbildningen dig även en examen som sjukskötare. Därför studerar du bland annat vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård), medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi). Du lär dig också forskningens och utvecklingsarbetets grunder samt ledarskap. Studierna förverkligas i nära samarbete med arbetslivet, bland annat i form av projektarbeten individuellt eller i grupp.

Det livslånga lärandet och ständig uppdatering och inhämtning av ny kunskap betonas och studenten stöds till självständighet och ansvarstagande samtidigt som utbildningen förbereder för arbete i mångprofessionella team.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

15 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

  • Barnmorskearbete under graviditet
  • Barnmorskearbete under förlossning
  • Barnmorskearbete efter förlossning 
  • Barnmorskearbete inom sexual och reproduktiv hälsa
  • Hälsofrämjande, patientsäkerhet och evidensbaserat arbete
  • Klinisk kompetens
  • Vård (t.ex. inremedicinsk och kirurgisk vård, barnsjukvård, psykiatrisk hälso- och sjukvård)
  • Medicin och naturvetenskap (t.ex. anatomi och fysiologi)
  • Grunderna i forsknings- och utvecklingsarbete
  • Ledarskap

Vad du kan arbeta som

Vad gör en barnmorska? Som utbildad barnmorska kan du jobba med kvinnan under hela hennes livsperiod samt vården av hennes friska och sjuka nyfödda barn. Barnmorskan utövar sitt yrke inom sexualvården (ex. sexualrådgivare), den reproduktiva och gynekologiska vården (preventivrådgivning, gynekologisk avdelning eller poliklinik, eller inom infertilitetsvården), samt antenatal-, förlossnings- och pureperalvården (ex mödrapoliklinik, förlossningssal, barnsängsavdelning,  eller inom neonatalvård) . Barnmorskan kan jobba inom öppenvård eller på sjukhus. Du kan jobba på vårdavdelningar, specialenheter och polikliniker. Du kan jobba privat eller statligt/kommunalt eller grunda ditt eget företag. Du kan också jobba nationellt eller internationellt.

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Lisa Salwathura

Studerar till barnmorska

- Jag vill arbeta inom vården och fastnade för barnmorska eftersom det ger så varierande arbetsmöjligheter. Det jag tycker är mest intressant är gynekologi och att jobba med kvinnor i olika åldrar och livssituationer. Som barnmorska är det viktigt att vara utåtriktad, social och att våga ta ansvar. När jag fick vara med om min första förlossning kände jag absolut att jag hade valt rätt utbildning.

Avatar

Petra Zarbock

Studerar till barnmorska

- Barnmorska är ett praktiskt arbete, där du får jobba självständigt men ändå tillsammans med andra. Jag trivs med att jag hela tiden utvecklas och lär mig nya saker och det är en trygg bransch då barnmorskor alltid kommer att behövas. Eftersom vi har praktik redan första året kommer man genast in i arbetet. Det blir heller aldrig tråkigt - som barnmorska får du vara med om både tunga och lyckliga situationer.

Arbetslivskontakter redan under studietiden

Arcada har nära kontakter till arbetslivet, vilket är till stor nytta för dig som vill bli barnmorska. Vi bjuder utöver gästföreläsare från våra partnerhögskolor också in representanter för arbetslivet och alumner som gästföreläsare och inspiratörer. Både representanter för arbetslivet och alumner deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar för att de ska motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad. 

En inspirerande studiemiljö

Att studera till barnmorska är både omväxlande och inspirerande. Många kurser bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, nätbaserade kurser, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier.

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder en aktiv simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom simuleringsövningar lär du dig att hantera så väl vardagliga som riskfyllda situationer och specialutrustning, samt öva dig i ledarskap och teamarbete. Utmanande vårdsituationer kan i dag återskapas med hjälp av patientsimulatorn som på ett naturtroget sätt återger verkligheten. Miljön är trygg och säker, lätt justerbar och realistisk. Jämfört med de mer konventionella undervisningsmetoderna som t.ex. föreläsningar har simulering ett utvecklande och innovativt grepp med hög grad av kunskapsbearbetning, personlig kreativitet och reflektion.

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Pernilla Stenbäck

Pernilla Stenbäck, HVM

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 595
Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 294 282 871