MäRi – sociala robotar som agenter i vården

MäRi – sociala robotar som agenter i vården

Publicerad: 2021-02-19 / Projekt / Forskning

Arcada och Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar kring projektet MäRi (Människa- Robot interaktion) för att studera hur klienter och studenter upplever mötet med sociala robotar i vårdsammanhang.

Projektet har kommit bra igång och just nu pågår en intensiv fas för att utveckla en applikation för de robotar som respektive organisation har –  Pepper på ÅA och Amy och Alf på Arcada.

– Våra robotar har lite olika egenskaper och styrkor och svagheter och nu arbetar vi utgående från dessa för att få fram en så bra applikation som möjligt, säger Susanne Hägglund (ÅA) och Dennis Biström (Arcada).

När applikationen är klar ska den testas på målgruppen. Målgruppen i detta fall har svenska som modersmål och en viktig del i projektet handlar om just robotarnas förmåga att tala svenska och målgruppens förmåga att förstå och känna tillit till det robotarna säger.

– Språket är viktigt i vårdsammanhang och om sociala robotar ska kunna ha en roll bör de på sikt kunna tala och förstå den svenska som talas i Finland, betonar Yvonne Backholm-Nyberg(ÅA) och Christa Tigerstedt (Arcada) fortsätter och konstaterar att det överlag är viktigt att AI-lösningar som utvecklas beaktar den svenskspråkiga målgruppen.

När projektet nått resultat kommer dessa att delges vårdpersonal, vårdlärare, studenter och andra intressenter via de bägge högskolornas nätverk. Hela fältet är i skriande behov av forskningsbaserad kunskap på det här området.

Projektet MäRi är ett viktigt led i att sammanföra och stärka kunskapen kring sociala robotar och servicerobotar i Svenskfinland och kommer säkert att få en fortsättning.

– Varje gång vi träffas uppstår nya idéer och behov som i sin tur kan ge upphov till nya samarbetsprojekt, avslutar Christa Tigerstedt.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

Texten skriven av: Christa Tigerstedt, lektor i företagsekonomi, projektledare och pedagogisk expert vid Arcada och Yvonne Backholm-Nyberg, Verksamhetschef vid Experience Lab, Åbo Akademi

Editerat av: Elina Sagne-Ollikainen, Specialist Forskning, Utveckling och Innovation vid Arcada

Källa

Märi-projektet framskrider och når delmål

Märi-projektet framskrider och når delmål

Pandemin har gett ny skjuts åt tanken på sociala robotar i vård och omsorg – i det fallet som ett led i att minska på de mänskliga kontakterna och därmed smittorisken.

Kategori: Forskning