DIGIMANU – Digitala laboratoriemiljöer

DIGIMANU – Digitala laboratoriemiljöer

Publicerad: 2021-02-18 / Projekt / Forskning

På grund av den rådande situationen i samhället har Arcadas laboratorier inte varit i lika aktivt bruk som normalt. För att studenterna ändå ska få en uppfattning om hur laboratorierna ser ut, har vi skapat 360° bilder av våra labb. Vi har använt en kamera som med hjälp av flera linser tar bilder i alla riktningar och skapar en bild där tittaren, antingen med hjälp av webbläsare eller VR-glasögon, kan ”se sig omkring” i alla riktningar. Vi kan också skapa innehåll i bilderna i form av textrutor, som kan innehålla allt från till flervalsfrågor till instruktionsmanualer. Vårt första tema för bilderna har varit säkerhet. Ur bilderna ska tittaren hitta t.ex. brandsläckare och nödutgångar och på så sätt bekanta sig med våra labbutrymmen. Endast fantasin sätter gränser för teman och innehåll som vi kan skapa i bilderna.

Även avdelningen för IT har drabbats hårt av studenternas begränsade åtkomst till Arcadas campus. Angående projektet DIGIMANU är slutförandet av ingenjörsutrymmet nu på slutrakan. I ingenjörsutrymmet finns datorer speciellt anpassade för ingenjörsstudenter och möjlighet att undersöka samt utveckla robotik. Tanken är att studedenterna har fri åtkomst till utrymmet och att det kan fungera som en miljö för innovation och kreativitet. Projektet DIGIMANU är också nu på slutrakan. De delprojekt som ännu är på gång kommer att slutföras inom de kommande veckorna. I framtiden önskar vi kunna fortsätta utvecklandet av Arcadas digitala miljöer och utöka samarbetet mellan ingenjörsutbildningarna i form av nya projekt.

 

Rasmus Björkvall, Laboratorieingenjör med projektuppgifter

Projektet DIGIMANU är finansierat av Stiftelsen Arcada/A.F.Lindstedts Fond

 

Mera information om vårt utvecklingsarbete hittas i följande artikel: Andersson, M., Makkonen-Craig, S., Gebrehiwot, S., Asad, F., and Björkvall, R., Towards the dynamic and technologized future – Creating an impact with applied research and technology education to benefit sustainability. (In publication Higher Education during COVID19 and Future Competences. Eds: C. Wikström-Grotell and N. Hyde-Clarke). Yrkeshögskolan Arcada. Arcada Publication 3, 2020, pp. 98-109. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102053941

Källa

Kom och ta en paus med oss

Kom och ta en paus med oss

”Jättebra koncept som är tillgängligt för alla” och ”Lämplig nivå, lätta att hoppa med från det dokument man satt och jobbade med” är två kommentarer av all positiv feedback som vi har fått för våra distanspauser.

Utbildning

MäRi – sociala robotar som agenter i vården

MäRi – sociala robotar som agenter i vården

Arcada och Åbo Akademi/Experience Lab samarbetar kring projektet MäRi (Människa- Robot interaktion) för att studera hur klienter och studenter upplever mötet med sociala robotar i vårdsammanhang.

Projekt