YH-urvalsprov på Arcada 31.5–4.6

Publicerad: 26.05.2021 / Nyheter

Här hittar du information om hur vi ordnar YH-urvalsprovet på Arcada. Vi ber dig som ska delta i det nationella YH-urvalsprovet på Arcada läsa informationen noggrant.

Här hittar du som ska delta i det nationella YH-urvalsprovet på Arcada samlad information om våra praktiska arrangemang. Allmänna anvisningar om själva provet och krav på utrustningen hittar du på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats Extern länk. Läs informationen där noga och följ de säkerhetsanvisningar som nämns där.

Du har på din ansökningsblankett valt vilken högskola, dag och tidpunkt du deltar i urvalsprovet. Du kan inte ändra din anmälan efter att ansökningstiden har gått ut. Du får senast den 26.5.2021 en QR-kod per SMS och e-post. I QR koden ser du vilket tillfälle du anmält dig till, samt numret på det rum där du ska skriva provet på Arcada. Ha QR-koden lätt tillgänglig då du anländer till Arcada.

Ingången sker via Arcadas huvudingång vid Lejontorget på adressen Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors. Då du anländer, gärna i god tid, kan du ställa dig var som helst på Lejontorget med minst två meters avstånd till andra deltagare. Vi har personal och tutorer på Lejontorget som kan hjälpa om du har frågor och vi meddelar då du kan ställa dig i kö. Vi börjar ta in sökande ungefär en timme innan provet börjar, alltså kl. 8:00 för prov som börjar 9:00 och 13:00 för prov som börjar 14:00.

Vi gör vårt yttersta för att trygga säkerheten för både sökande och personal. Alla ska kunna delta tryggt. För att minimera risken för smittspridning iakttar vi god handhygien och genomför provet i väl ventilerade utrymmen där minst två meters mellanrum mellan deltagarna garanteras.

  • Läs noga igenom de gemensamma säkerhetsanvisningarna på yrkeshogskolestudier.fi.
  • Vi ber dig att iaktta säkerheten och minimera smittrisken även under resan till och från Arcada.
  • Iaktta säkerheten under hela din vistelse inne i Arcada. Håll hela tiden två meters avstånd till andra.
  • När du anländer till Arcada får du tvätta och desinficera händerna innan du vägleds in till provutrymmet. Alla deltagare erbjuds kirurgiska ansiktsmasker och du får anvisningar om hur masken används på ett tryggt sätt. Masken skyddar dig och andra från smitta och du förväntas använda den under hela urvalsprovet tills du avlägsnar dig från huset.
  • Vi ber dig iaktta myndigheternas anvisningar för att minska smittspridning. Håll hela tiden två meters avstånd till andra personer. Om du behöver nysa eller hosta, gör det i armvecket eller i en näsduk som du sedan slänger i en papperskorg. Kom ihåg att iaktta god handhygien under hela dagen.
  • Arcadahuset har effektiv ventilation som under urvalsproven är på full effekt för att minimera smittrisken i våra utrymmen.
  • Om du har förkylningssymtom ber vi dig att inte delta i provet.
  • Klä dig efter vädret så att du kan vänta utomhus tills det är din tur att gå in.

Kom ihåg att ta med en egen bärbar dator och laddare, bildförsett identitetsbevis, QR-koden, trådbunden mus (om du vill – trådlösa möss godkänns inte) och penna till provet. Läs noga instruktionerna för vad du ska ha med dig och vad du inte får ta med dig. Extern länk Ta endast med dig det du behöver under urvalsprovet.

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning