Anvisningar för det nationella yrkeshögskoleprovet 23-25.6 publicerade

Anvisningar för det nationella yrkeshögskoleprovet 23-25.6 publicerade

Publicerad: 11.06.2020 / Nyheter

Nu hittar du som fått kallelse att delta i det andra skedet av det nationella yrkeshögskoleprovet på Arcada samlad information om våra praktiska arrangemang på den här sidan. Läs informationen där noga. 

Urvalsproven till yrkeshögskolorna arrangeras i år i två steg. Det första skedet av provet arrangerades 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. De sökande med högst poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet som arrangeras 23–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. Vi på Arcada gör vårt yttersta för både de sökandes och personalens säkerhet för att alla ska kunna delta tryggt. För att minimera risken för smittspridning iakttar vi god handhygien och genomför provet i mindre grupper. Läs mer här.

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg