Lejonplatsen och Arcadahuset
 
Här nedan hittar du som fått kallelse att delta i det andra skedet av det nationella yrkeshögskoleprovet på Arcada samlad information om våra praktiska arrangemang.  Allmänna anvisningar som själva provet hitttar du på den nationella sidan om provet. Läs informationen där noga.

Urvalsproven till yrkeshögskolorna arrangeras i år i två steg. Det första skedet av provet arrangerades 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. Den här informationen gäller provet som arrangeras på Arcadas campus 23–25.6. 

Till urvalsprovets andra skede kallas de sökande som har fått högst poäng i provets första skede. Du kallas till ett prov antingen den 23.6, 24.6 eller 25.6 och kan inte byta dag eller tid för provet. 

De sökande som har gått vidare till YH-urvalsprovets andra skede informeras om det per e-post senast 16.6.2020.

På webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi kan alla sökande kontrollera om de blivit kallade till urvalsprovets andra skede samt sina poäng i urvalsprovets första skede. Räkna ut totalpoängen för dina ansökningsmål genom att addera poängen du fått för delarna som hör till de olika ansökningsmålen. Poänggränserna för att få en kallelse till Arcadas ansökningsmål framgår av denna tabell:

Ansökningsmål - Poänggränser

Barnmorska (YH), dagstudier: 34,85

Ergoterapeut (YH), dagstudier: 35,05

Hälsovårdare (YH), dagstudier: 28,70

Idrottsinstruktör (YH), dagstudier: 39,55

Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier: 23,50

Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier: 34,50

Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier: 15,05

Sjukskötare (YH), dagstudier: 7,95

Sjukskötare (YH), flerform: 6,25

Socionom (YH), dagstudier: 38,50

Socionom (YH), flerform: 40,40

Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier: 34,70

Sökande som går vidare till det andra skedet får bara en kallelse, trots att de kommer över poänggränsen för flera ansökningsmål. 


Till provets andra skede på Arcada kallas följande antal sökande per ansökningsmål: 

Sjukskötare (YH), dagstudier: 38 
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier, 70 

Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier, 35 
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier, 42 
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, 21 

Barnmorska (YH), dagstudier, 18 
Ergoterapeut (YH), dagstudier, 24 
Socionom (YH), dagstudier, 42 
Socionom (YH), flerform, 24 

Hälsovårdare (YH), dagstudier, 18 
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier, 30 
Sjukskötare (YH), flerform, 57 

 

Vi gör vårt yttersta för både de sökandes och personalens säkerhet för att alla ska kunna delta tryggt. För att minimera risken för smittspridning iakttar vi god handhygien och genomför provet i mindre grupper. 
  • Vi ber dig att iaktta säkerheten under resan till och från Arcada. Undvik gärna kollektivtrafik om du har möjlighet. 

  • Iaktta säkerheten också under väntetiden före provet. Håll hela tiden 2 meters avstånd till andra. 

  • När du anländer till Arcada får du tvätta och desinficera händerna innan du vägleds in till provutrymmet. 

  • Alla som kommer till provtillfället erbjuds ansiktsmasker. Du får anvisningar om hur masken används på ett tryggt sätt, och rekommenderas använda den under hela urvalsprovet tills du avlägsnar dig från huset. På det sättet kan vi minimera smittrisken. 

  • Vi ber dig iaktta myndigheternas anvisningar för att minska smittspridning. Håll hela tiden 2 meters avstånd till andra personer. Om du behöver nysa eller hosta, gör det i armvecket eller i en näsduk som du sedan slänger i en papperskorg. Kom ihåg att iaktta god handhygien under hela dagen. 

  • Provet skrivs i rum där deltagarantalet är begränsat. Alla deltagare placeras med minst 2 meters säkerhetsavstånd mellan varandra. 

  • Om du har förkylningssymtom ber vi dig att inte delta i provet. 

Kom ihåg att ta med en egen dator till provet. Läs noga instruktionerna för vad du ska ha med dig och vad du inte får ta med dig.

Du får fler detaljerade anvisningar i kallelsen till provet som skickas ut per e-post från och med 15.6.