Grundstenen för Arcadas och Hankens unika studentbostadshus murad

Grundstenen för Arcadas och Hankens unika studentbostadshus murad

Publicerad: 2018-01-18 / Nyheter

Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018.

Huset är ett resultat av högskolorna Arcadas och Hankens långsiktiga samarbete. Huset kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Det rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1–5 samt en idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6–8. Huset förväntas stå klart i januari 2019. – Arcada har länge planerat att komplettera campusområdet med en idrottshall. Den här unika lösningen att bygga idrottshallen ovanpå studentbostäderna, gör att vi har möjlighet att erbjuda ett hundratal studentbostäder till på campusområdet, konstaterar Yrkeshögskolans rektor och Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff. Då huset är klart i januari 2019 finns det över 600 studentbostäder på området.

Studentbostadsprojektet är ett led i det strategiska högskolesamarbetet mellan Arcada och Hanken. Studentbostäderna byggs av Fastighets Ab Majsporten, som ägs av Hanken till 40 %. Stiftelsen Arcada är den andra ägaren i Majsporten. Idrottshallen byggs av Fastighets Ab Arcadahallen, som i sin helhet ägs av Stiftelsen Arcada. – Det är här byggprojektet manifesterar Arcadas och Hankens strategiska samarbete, konstaterar Wolff.

Enligt rektor Karen Spens ger samarbetet med Arcada synergier och möjligheten att investera i studentbostäder ser Spens som värdefull. – Gemensamma lösningar och utveckling av verksamheten tillsammans ger fördelar som vi inte kunnat uppnå separat, så vi är väldigt glada över vårt samarbete och de nya möjligheter som det skapat, påpekar Spens.

De moderna studentbostäderna på campusområdet i Arabiastranden är attraktiva och även de nya bostäderna förväntas hitta nya hyresgäster enkelt då de är inflyttningsklara i januari 2019. Idrottshallen, som byggs i Stiftelsen Arcadas regi, medför att Arcadas utbildning och forskning inom idrott, fysioterapi och rehabilitering får topputrustade utrymmen för undervisning och och ett modernt testlaboratorium. Idrottshallen betjänar främst Arcada, men kommer också att hyras ut.  

Fakta om studentbostäderna och Arcadahallen

Fastighets Ab Majsporten består sammanlagt av 103 bostäder: 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor. Samtliga bostäder är nu mellan 21 och 56m². Idrottshallen (Fastighets Ab Arcadahallen) byggs ovanpå studentbostäderna. I byggprojektet deltar utöver Stiftelsen Arcada även Svenska Handelshögskolan, som äger 40,3 % av de nya studentbostäderna (Fastighets Ab Majsporten). Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, fungerar som byggherre för projektet. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult fungerar Haahtela-rakennuttaminen Oy. I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs finns sammanlagt 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden. Till campus hör förutom studentbostäderna, Arcada-huset, där Yrkeshögskolan Arcada bedriver sin verksamhet, och Cor-huset, studerandekåren ASK:s eget kårhus. På campus finns också Yrkesinstitutet Prakticum. Nära intill finns yrkeshögskolan Diaks verksamhetsutrymmen.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta: Henrik Wolff, rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab och vd för Stiftelsen Arcada, tfn 050 64936 Karen Spens, rektor för Svenska Handelshögskolan, tfn 050 564 3742

Slutproduktion från Arcada till Nordic Talents 2021

Scen ur dramaserien Fejd

Dramaserien Fejd är ett av 15 projekt som valts ut till Nordic Talents Pitch Competition, som ordnas online 8–9 september. Att få delta i evenemanget och tävlingen öppnar många nya dörrar, säger seriens skapare, Arcadas alumn Marlon Saares.

Kategori: Nyheter

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang