Arcadas anvisningar för hösten 2020 med anledning av coronapandemin

Publicerad: 21.08.2020 /

Arcadas campus öppnades igen 3.8 men en stor del av verksamheten har fortsatt och kommer fortsätta på distans. Högskolans säkerhetsteam, under ledning av rektor, har gjort en ny lägesbedömning. Utgående från en omfattande riskbedömning och i ljuset av den senaste tidens utveckling av smittspridningen i samhället, och särskilt huvudstadsregionen, har följande riktlinjer slagits fast och är i kraft tillsvidare.  

Undervisning  

 • All undervisning i föreläsningsform ordnas online för att undvika att större grupper samlas och utsätts för smitta, också på väg till och från campus. 

 • Praktiska övningar och grupparbeten ordnas på campus då det har ett klart mervärde för undervisningen.  

 • Alla studenter som befinner sig i regionen erbjuds tillfällen till eget arbete, studier och övningar i mindre grupper på campus för att främja både motivation och det psykosociala välmåendet. Under sådana övningar ska den ansvariga läraren eller gruppledaren försäkra sig och påminna gruppen om att alla säkerhetsföreskrifter följs.  

Handledning och övrig mottagning på campus (se också avsnittet om Campus och utrymmen)  

 • Handledning och mottagning på campus genomförs med beaktande av säkerhetsavstånd och övriga säkerhetsföreskrifter. Om handledning/mottagning på campus inte går att arrangera på ett säkert sätt sköts den på distans med stöd av digitala verktyg.  

Distansarbete och resor 

I enlighet med regeringens rekommendation uppmanas personalen att arbeta på distans då det är möjligt. Alla funktioner och team vid högskolan är ändå tillgängliga som vanligt per e-post och telefon under arbetstid. 

 • Arbetsresor utomlands görs inte alls i nuläget. En ny lägesbedömning görs i slutet av september. 

 • Högskolan rekommenderar starkt att studenter och personal avbokar och avhåller sig också från icke-nödvändiga privata resor åtminstone fram till sista september. 

 • Personer som åker utomlands ska innan de kommer till campus försätta sig i två veckors frivillig karantän och alltså inte besöka campus under den tiden.  

Användning av munskydd 

Studenter, personal och besökare ska använda munskydd på campus i alla situationer där tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 m) inte går att hålla. Personal förses med tvättbara munskydd och studenter rekommenderas att skaffa egna, men kommer att erbjudas återanvändbara, tvättbara munskydd för närundervisning.  

Symtom  

 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för COVID-19. 

 • Om du får symtom typiska för COVID-19 medan du befinner dig på campus ska du omedelbart åka hem. Använd gärna OmaOlo-tjänsten Extern länk för att bedöma dina symtom, få vidare direktiv och boka tid till test via tjänsten. 

Externa gäster och kunder 

 • Arcada tar under hösten inte emot gäster eller externa kunder direkt från utlandet på campus. Gäster ska ha varit i karantän eller vistats i landet minst 14 dagar och bör informera sig om högskolans säkerhetsföreskrifter innan de kommer till campus.  

Evenemang 

Under hösten kan högskolan stå värd för evenemang bara om tillräcklig säkerhet kan garanteras.  

 • För varje önskat eller planerat evenemang på campus med externa gäster, också större evenemang utanför campus, där Arcada är en av flera medarrangörer, görs en separat riskbedömning.  

 • Representationsuppgifter - var och en inom Arcadas personal kan med låg tröskel tacka nej till sociala sammankomster i arbetssyfte med hänvisning till högskolans riktlinje.  

Externa evenemang/uthyrning  

Uthyrningsverksamheten fortsätter men följer samma riktlinjer för säkerhet som all övrig verksamhet och primärt utanför undervisningstid. Villkoren kommuniceras till kunden i samband med uthyrningen.  

Campus och utrymmen  

Öppettiderna för campus återgår till det normala (vardagar kl. 7-21, ytterdörrarna stängs för externa kl 18.30) för att möjliggöra tidsmässig spridning av aktiviteter på campus. För alla aktiviteter på campus ska följande säkerhetsåtgärder säkerställas: 

 • Säkerhetsavstånd – håll alltid tillräckligt avstånd till personer i samma utrymme (1,5–2 m). Påminn gärna varandra om att hålla säkerhetsavståndet. Undvik köbildning och folksamlingar. 

 • God handhygien – alla som besöker campus ska tvätta händerna vid ankomsten och ofta under dagens lopp. Handdesinficeringsmedel finns utplacerat på campus och ska användas alltid då handtvätt inte är möjligt. 

 • Hosthygien – alla som besöker campus ska nysa och hosta i armvecket. 

 • Alla rum får utnyttjas till högst 40% av deras normala kapacitet.  

 • Munskydd ska användas alltid då tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att hålla. 

 • De som rör sig i huset ombes i första hand använda i första hand trapporna om de kan. Undvik hissarna speciellt om det blir trångt. 

Lunchrestaurangen 

 • Lunchrestaurangen håller öppet kl. 7.30-15.00 med lunchservering kl. 10.45-13.00. 

 • En av toaletterna intill restaurangen kommer att reserveras för handtvätt. 

 • Antalet sittplatser kommer att vara färre än vanligt för att garantera möjlighet att hålla avstånd. 

Mötesrum, grupprum och utrustning 

 • Färre sittplatser än normalt är i användning för att garantera säkerhetsavstånd. 

 • Mötesrum och grupprum vädras/luftas mellan grupper. 

 • Gemensam utrustning som hanteras decinficeras innan den tas i bruk av följande grupp (t.ex. tangentbord, labbutrustning, studioteknik) 

Arcadahallen (högskolans verksamhet i hallen) 

 • Inga kontaktsporter i undervisningen ordnas under period 1. 

 • Bastun är avstängd under undervisningstid. 

 • Testlabbet är stängt till slutet av september då ny lägesanalys görs. 

 • Gymmet används bara i undervisning under lärares övervakning till slutet av september då ny lägesanalys görs.    

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg