Arcadas campus öppnar igen 3.8

Publicerad: 29.07.2020 /

Arcadas campus är öppet med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. 

Verksamheten har skett på distans sedan coronapandemins utbrott i mars. Högskolan återupptar arbetet på campus under säkra förhållanden genom att aktivt följa rådande begränsningar och myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att minska smittspridning. Mer detaljerade anvisningar för hösten ges i mitten av augusti då högskolans säkerhetsteam gjort en ny lägesbedömning.

Vi rekommenderar fortsättningsvis att besöka campus enbart då ditt ärende inte går att sköta på distans. Vi påminner särskilt om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus. 

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Kategori: Blogg

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg