Arcada ökar nybörjarplatserna i årets antagningsomgång  

Publicerad: 15.06.2020 /

Arcada ökar antalet nybörjarplatser i den pågående antagningen för 2020. Genom det vill högskolan motverka ungdomsarbetslösheten och samhällseffekterna av den pågående pandemin. 

Högskolan ökar antalet nybörjarplatser till bachelorutbildningarna med totalt 30. Platserna fördelas mellan områden där det finns ett klart söktryck och där det finns ett behov av experter på arbetsmarknaden. Till utbildningarna inom företagsekonomi och IT skjuter högskolan till med 10 platser var. Utbildningarna till socionom och fysioterapeut får också 5 platser var till. 

- Vi signalerade redan i ett tidigt skede att vi har en beredskap att öka antalet platser med anledning av undantagstillståndet. Nu blir det verklighet. Hållbarhet och samverkan med det omgivande samhället är centrala i vår verksamhet och nu kan vi bidra till att mildra de negativa effekterna av potentiell ungdomsarbetslöshet, säger Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor med ansvar för examensutbildning. 

Tilläggsplatserna fylls genom betygsantagning och påverkar alltså inte andelen platser som fylls via urvalsproven. De sökande som antas till tilläggsplatserna meddelas personligen via ansökningstjänsten studieinfo.fi. 

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning