Arcada och Diak startar unik tvåspråkig sjukskötarutbildning

Publicerad: 22.01.2020 /

Yrkeshögskolorna Arcada och Diak startar en tvåspråkig sjukskötarutbildning hösten 2020. Studenterna i programmet genomför hälften av studierna på svenska och hälften på finska. Syftet med utbildningen är att möta det akuta behovet av sjukskötare som kan ge vård på båda inhemska språken.

- Sjukskötare i Finland jobbar i en flerspråkig vardag. Bästa möjliga vård innebär också att alla får vård på sitt eget modersmål och därför är det av yttersta vikt att vårdpersonal kan växla smidigt mellan åtminstone svenska och finska, säger Dr Maria Forss, prefekt på institutionen för vård vid Arcada.

- Det råder stor brist på tvåspråkiga sjukskötare i huvudstadsregionen och hela södra Finland. Diaks och Arcadas gemensamma utbildning ger studenterna kunnande i både vård och språk, säger Paula Koistinen, utbildningschef för vårdområdet vid Diak.

Till utbildningens främsta styrkor hör förutom tvåspråkigheten även flexibiliteten. Utbildningen genomförs nämligen både som online- och närstudier, vilket innebär att den också lämpar sig för dem som redan är i arbetslivet.

- Det finns ett behov av nya former att studera till sjukskötare på, så att studenter lättare ska kunna kombinera studier med familj och arbete. Flexibla studier innebär att även aningen äldre ges en möjlighet att vidareutbilda sig. På Arcada har vi redan flera års erfarenhet av online-utbildningar – att handleda och stötta studenter på distans är en etablerad del av vår undervisning. Tillsammans med Diak kan vi göra detta på två språk, säger Forss.

Ansökan till utbildningen pågår 18.3–1.4.2020. Läs mer om utbildningen här.