Digital Service Development

Fortbildning / Ekonomi

Woman working on laptop

Är du intresserad av att utveckla nya digitala tjänster inom turism? I denna engelskspråkiga kurs får du lära dig olika designmetoder för att kunna introducera en ny tjänst på en marknad.

Pris
75 € + 0% Moms
Arrangör
Yrkeshögskolan Arcada
Språk
Engelska
Omfattning
5 SP
Utbildningsdatum
Sista ansökningsdatum
Ingångskrav
Baskunskap inom turism.