Carolina Tallgren

Studiekoordinator

Pedagogie magister

Telefonnummer:0294 282 699

Betygsanhållan, studieintyg, prestationsutdrag, läsårsanmälan, tillgodoräknande av externa prestationer, studierätt, rabattintyg