Institutionen för vård

Christoffer Ericsson

Lektor i akutvård/Fortbildningsplanerare

040 621 05 07

Maria Forss

Prefekt för institutionen för vård

0294 282 707

Heikki Paakkonen

Överlärare i avancerad klinisk vård

0294 282 588

Mats Stenström

Timlärare i akutvård

Sami Takala

Timlärare i förstavård