Institutionen för kultur och media

Maria Bäck

Lektor i kulturproduktion

0294 282 571

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

0294 282 402

John Lönnfeldt

Studieingenjör med lageransvar

0294 282 594

Sofia Molin

Lektor i kulturproducentskap

0294 282 643

Mats Nylund

Överlärare i mediekultur

040 512 56 99

Jan Nåls

Överlärare i mediekultur

050 521 76 47

Paul Savage

Affilierad forskare

Matteo Stocchetti

Principal Lecturer in Media Culture

0294 282 659

Tomas Träskman

Tf. prefekt för institutionen för kultur och media

0294 282 599