Institutionen för kultur och media

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

Telefonnummer:0294 282 402

Tomas Träskman

Tf. prefekt för institutionen för kultur och media

Telefonnummer:0294 282 599