Institutionen för kultur och media

Maria Bäck

Lektor i kulturproduktion

0294 282 571

Owen Kelly

Principal Lecturer in Online Media

0294 282 443

Kauko Lindfors

Lektor i mediekultur (speciellt ljud och klippning

0294 282 402

John Lönnfeldt

Studieingenjör med lageransvar

0294 282 594

Mats Nylund

Överlärare i mediekultur

040 512 56 99

Jan Nåls

Överlärare i mediekultur

050 521 76 47

Paul Savage

Affilierad forskare

Matteo Stocchetti

Principal Lecturer in Media Culture

0294 282 659