Institutionen för energi- och materialteknologi

Mirja Andersson

Prefekt för inst för energi och materialteknik

0294 282 570

Rasmus Björkvall

Laboratorieingenjör med projektuppgifter

0294 282 478

Silas Gebrehiwot

Senior Lecturer in Mechanical Engineering

0294 282 612

Rene Herrmann

Lektor i naturvetenskap och komposita material

0294 282 544

Kim Roos

Lektor i energiteknik

0294 282 630

Kim Skön

Lektor i naturvetenskap och energiteknik

0294 282 527

Mathew Vihtonen

Senior Lecturer in Mechanical Engineering

0294 282 632