Michael von Boguslawski

Utvecklingsråd

Telefonnummer:0294 282 859

Jag arbetar som strategisakkunnig i LMI teamet (Ledning med Information). Till teamets uppdrag hör att förse högskolans ledning med information och underlag för ledning och styrning. Vi utnyttjar information och data som högskolans verksamhet genererar och sammanställer utgående från den informationen rapporter, analyser och rekommendationer för verksamhetsutveckling. Vi följer även upp högskolans prestationer i jämförelse med andra högskolor, och samarbetar med externa intressenter för analys av data.

Jag är doktor i filosofi från Helsingfors Universitet sedan 2012. Min doktorsavhandling behandlade matematisk logik och dess historia i Finland, och jag har även forskat inom ekonomisk beslutsfattning. För tillfället forskar jag i strategisk ledning av högskolor.