Janina Hannelius

Projektcontroller

Ingenjör

Telefonnummer:0294 282 608

Projektkontroller
Ekonomi för externt finansierade projekt