Medelinsamling

Arcada färdigställer sitt hälsoteknologiska centrum med donation från Algol

dekorative

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub slutförs under vårvintern 2023 tack vare en donation på 25 000 euro från företagskoncernen Algol. Centrumet kommer främst att utnyttjas av studenter i ergoterapi och fysioterapi, men ger även yrkesaktiva, forskare och företag möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar.

Kategori: Medelinsamling

Stöd cirkulär produktion och processutveckling

Person som tittar på flera datorskärmar

För att kunna uppnå ett kolneutralt samhälle och bevara den biologiska mångfalden måste världen ta en ny riktning. Arcada behöver skapa en inlärnings- och forskningsmiljö där våra blivande ingenjörer lär sig utveckla och använda digitala lösningar – en förutsättning för att Finland ska lyckas med övergången till ett klimatsmart samhälle.

Stöd smarta och innovativa lärmiljöer

Lärare och elever tittar på grafer på stor digital skärm

Arcada skapar två nya innovativa och inspirerande lärmiljöer som stöder aktivt lärande, delaktighet och entreprenöriellt tänkande. Våra nya miljöer ger utrymme till nyfikenhet, kreativitet och samarbete för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att klara sig i framtidens dynamiska arbetsliv.

Stöd framtida hälsoteknologiska lösningar

Sjuksköterska och äldre patient

Hälsoteknologi är en del av framtidens social- och hälsovård, och en förutsättning för att samhället ska kunna upprätthålla hälsovårdssystemet. I Arcada Health Tech Hub skapar vi ett unikt svenskspråkigt kunskapscentrum i huvudstadsregionen med fokus på digitala lösningar för rehabilitering.

Stöd utvecklingen av digital vårdsimulering

Elev tränar ingrepp på simuleringsdocka

För att säkerställa att det erbjuds högklassig vård på svenska i Finland i framtiden behövs ett modernt simuleringscenter som möter arbetslivets och samhällets krav. Som en föregångare inom simuleringspedagogik står Arcada redo att anta utmaningen.

Stöd Arcada!

Kvinna vid datorskärm

Världen i dag är ombytlig, oviss och komplex. Vetenskap och teknologi utgör inte ensamma svaret på de stora samhälleliga utmaningar vi står inför. Det krävs en mänsklig drivkraft som översätter dem till effektiva och långsiktiga lösningar. Smarta innovationer som testas och flexibelt justeras för att klara snabba förändringar. Arcada har redan i ett kvartssekel utvecklat kompetenser för samhällets behov och utbildat experter för framtiden. Vi skapar konkret kunskap i en abstrakt värld.