Skip to main content

Bachelorutbildning

Kulturproducent

Bli framtidens proffs inom det breda och fascinerade kulturfältet!

Examensbenämning

Kulturproducent (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska & engelska

Utbildningen till kulturproducent är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska. 

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Vill du producera och förmedla kulturupplevelser och trivs med varierande arbetsuppgifter är den här utbildningen som gjord för dig. Kultursektorn och de kreativa branscherna fortsätter att växa i snabb takt i hela världen så du kan se fram emot ett mångsidigt jobb och ett brett arbetsfält i en växande bransch. En kulturproducent är en mångsidig problemlösare, som har bred kunskap, kan hantera helheter, är nyfiken och vill alltid lära sig nytt. 


Nätverkande och förmåga att utveckla kulturfältet tillsammans med andra är grunden för kulturproducentens arbete. Till uppgifterna hör att underlätta för publiken och aktörer inom konst och kultur att hitta varandra.   

En kulturproducent kan jobba i nära samarbete med konstnären och publiken och ha som uppgift att skapa en fungerande dialog. Du kan även jobba med dem som skapar konsten: musiker, skådespelare, dansare, författare, bildkonstnärer. Som kulturproducent kan du också jobba med finansiärer och med kulturpolitiska frågor. 

Arbetsuppgifterna varierar. Du kan arbeta som eventmanager eller med kultursatsningar, som producent eller ha ansvar för programverksamhet och tillämpade projekt inom musik, teater, film, bildkonst och dans. Du kan också jobba med publikarbete, dvs. att ta fram olika typer av material och evenemang för att engagera publiken och ge dem en fördjupad kulturupplevelse. Det gäller att hantera projekt fulla av förändring, komplexitet och innovation i organisationer av olika storlek – från fria fältet, start-ups, non-profits till stora organisationer – i Finland och globalt.  

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

15 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Utöver kunskap om kulturens verksamhetsområde, företagsekonomiskt kunnande inom kulturproduktion och hantering av produktionsprocesser lär du dig bl.a. 

 • Kommunikation
 • Administrations- och organisationsfärdigheter   
 • Verksamhetsutveckling  
 • Ledarskap  
 • Publikarbete 
 • Kultur- och samhällspolitik 

Under studierna får du insyn i kulturlivets strukturer i samhället och också konst och kulturkännedom.   

Vad kan du jobba som?

Du kan bl.a. jobba som kulturproducent, producent, produktionsassistent, evenemangsproducent, manager, agent   

 • med festival- och evenemangsproduktioner   
 • inom musikbranschen  
 • Inom mode och designbranschen 
 • med konst och kultur inom friskvård   
 • med kommunikation och design i kulturorganisationer  
 • i kommuner  
 • på det fria kulturfältet   
 • som kulturföretagare   

Konst- och kulturområdet har många kontaktytor till andra samhällssektorer och det politiska beslutsfattandet. Det innebär att kulturproducenter också arbetar med t.ex. kreativa näringar, innovationssystem, kulturexport, sysselsättning, teknologiska tillämpningar, miljöskydd, samhälls- och stadsplanering, krisberedskap, demografi, minoritetsfrågor, kulturell mångfald, åtgärder mot segregation, seder och bruk, matkultur och hybridkonst.   

Profilering  

Du kan välja att fördjupa dig i:

 • Företagsekonomi
 • Internationellt kulturproducentskap
 • Kulturevenemangsproduktion
 • Mediekultur

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Nelli Salonen

Studerar till kulturproducent

- Jag håller på med musik och teater och vill gärna jobba med kultur, så därför fastnade jag för producentrollen. De administrativa och ekonomiska sidorna inom kulturfältet intresserar mig och jag hoppas på att få arbeta med kulturpolitik och upphovsrätttsfrågor. Utbildningen är bred och arbetsmöjligheterna är oändliga. Ju längre jag kommer i min utbildning, desto mer känns det som om jag hittat min grej och min egen yrkesidentitet. Bäst med Arcada är att man uppmuntras till att testa på olika saker och att man direkt får arbeta med riktiga projekt.

Avatar

Katarina Pada

Har studerat till kulturproducent

– Som kulturproducent är du drivkraften bakom kulturella evenemang och produktioner. Vi är kreativa allt-i-allon med ansvar för allt från marknadsföring och artister till budget, och jag älskar att få hålla i trådarna, även om jag själv inte står som konstnär.

Avatar

Atte Kola

Studerar till kulturproducent

- Den kreativa branschen och kulturfältet intresserar mig och jag trivs med att vara den som får hålla i alla trådar. Det bästa med yrket är att man får lära känna en massa nya människor och se en produktion gå från en plan till en färdig helhet. Som kulturproducent är det bra att vara stresstålig, lugn, organiserad samt ha en viss ledarinstinkt.

Det händer bakom kulisserna

Frukostpodden

Lär mer och lyssna på kulturproducenterna Lilli och Mallens podcast, Frukostpodden.

KP14 vad gör en kulturproducent

Vad gör en kulturproducent? Sebu från KP14 försöker svara på frågan. Läs mer på Inside Arcada

Professionellt nätverk redan under studietiden

Målet är att du så snabbt som möjligt under studietiden ska ta dig ut i kulturlivet. Många av våra kurser undervisas i samarbete med internationella, regionala och lokala kulturella organisationer, vilket ger dig möjlighet att få direkt erfarenhet av yrkesutövningen.  

Det praktiska arbetet, i form av projekt, är även internationellt inriktat för att ge dig som student bredast möjliga perspektiv och kontaktnät för det framtida arbetet. Studierna strävar efter att utveckla din förmåga att bygga ett professionellt nätverk.    

Studierna innehåller också tre omfattande praktikperioder, som ger dig möjlighet att pröva på hur det är att arbeta inom olika slag av kulturorganisationer, hur det är att arbeta med olika konstformer och hur det är att arbeta internationellt. Under praktikperioden utvecklar du de kontakter du fått i utbildningen till professionella kontakter.  

Institutionen för kultur och media  

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.  

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.  

Maria Bäck

Maria Bäck

Utbildningsansvarig för Kulturproducent

+358 294 282 571
Nathalie Hyde-Clarke

Nathalie Hyde-Clarke, FD

Prefekt

+358 294 282 580