Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Producentskap

Planering, produktionsledning och konceptutveckling

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska & engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Under studierna lär du dig producera och leda medie- och filmproduktioner genom att kombinera teori och praktik inom den kreativa branschen och kulturfältet. Du lär dig också att bedöma mediernas ekonomiska, tekniska, kulturella och sociala funktioner.


Under studierna lär du dig produktionsprocessens olika faser från idé till färdig produkt. Du tränas att bli proffs på att driva och organisera olika typer av medieproduktioner både självständigt och i team. Du lär dig jobba med produktioner som kräver några personers team till grupper på tiotals personer i flerkamera sammanhang. 

Som producent får du kompetenser för ett stort antal yrken inom digital verksamhet och speciellt inom film- och media-produktioner. Du kan jobba med olika uppgifter inom produktion, planering, konceptutveckling och produktionsledning.

Utbildningen inom Producentskap ges tillsammans med inriktningarna för Ljudarbete , Foto och klipp samt Manus och regi. Dessutom sker en del av utbildningen inriktningsspecifikt. Utöver det ingår gemensamma kurser tillsammans med studeranden från inriktningen Online media och Kulturproducentskap. På det här sättet ges kompetens för olika former av samverkan och du får redskap att fungera inom en allt komplexare mediebransch under konstant utveckling.
 

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

6 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig bl.a.:

 • Medieproduktionens olika faser
 • Mediernas betydelse i samhället och mediebranschen ur ekonomiskt perspektiv
 • Produktionsverktyg och -principer för digital media
 • Dramaturgi och interaktivt berättande
 • Projektledning
 • Produkt- och konceptutveckling
 • Omvärlds- och medieanalys
 • Mediekritik, mediespråk- och journalistik
 • Presentationsteknik och försäljning av produkter och idéer

Vad kan du jobba som?

 • Producent 
 • Produktionsledare eller -chef
 • Produktionskoordinator 
 • Produktionsassistent 
 • Inspelningsledare 
 • Scripta 
 • Produktionskoordinator

Moderna inlärningsmiljöer

Arcadas mediekulturstudenter har moderna miljöer att arbeta i. Vi jobbar i bl.a. Arcadas TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum.

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Daniela Holm

Studerar producentskap

- Mediebranschen kändes rätt för mig och jag visste att jag skulle trivas i rollen som producent. Jag tycker om att vara den som leder en produktion och som ser till att allt löper som det ska. Som producent är det viktigt att vara handlingskraftig och att ha förståelse för olika roller och uppgifter i en medieproduktion. Det är också bra om man är kreativ, men kanske inte direkt på ett konstnärligt sätt. Det handlar mer om att kunna lösa problem, tänka utanför boxen och ha förståelse för vilka lösningar som kommer att fungera.

Avatar

Emil Jokipalo

Studerar producentskap

- Jag valde producentskap för att jag tycker att det är den roligaste och mest mångsidiga rollen i en medieproduktion. Som producent är man den som ser till att allt fungerar och man får vara beredd på att fixa allt mellan himmel och jord. Därför måste man vara samarbetsvillig, rättvis och ha bra tålamod. På utbildningen får man baskunskaper i det mesta, till exempel ekonomi, juridik och marknadsföring, vilket är en bra grund inför arbetslivet och gör att man sedan kan välja åt vilket håll man vill gå. Det här är absolut rätt utbildning för mig och jag har faktiskt turen att redan ha fått mitt drömjobb på en skådespelaragentur.

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. Olika typer av medie- och kommunikationsföretag, start-ups och organisationer sysselsätter våra alumner. En del företagsamma studenter väljer att bli entreprenörer efter examen.

Inom inriktningen Producentskap samarbetar vi med bl.a. Yle.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Fred Nordström

Fred Nordström

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 829

Tomas Träskman

Prefekt för institutionen för kultur och media

+358 294 282 599