Skip to main content

Bachelorutbildning

Film och media: Foto & klipp

Examensbenämning

Medianom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen i mediekultur är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Filmfotografens och klipparens yrke är konstnärligt och i hög grad ett skapande yrke. Du får kompetens att jobba inom olika medier där berättandet med bild och visuella medel står i fokus. Utbildningens mål är att ge dig en stark yrkesidentitet som bildskapare oberoende av vad du kommer att jobba med efter din utbildning.


Filmfotografens och klipparens arbete är att tolka ett manuskript, en text eller en idé, och överföra den till bilder och bildflöden som förmedlar berättelsen, dess stämning och påverkar hur betraktaren känslomässigt upplever berättelsen.

Under utbildningen får du söka dig fram till ett eget visuellt uttryck genom övningar och produktioner. Samskapande och teamarbete med de övriga inriktningarna är en viktig del i undervisningen. Under utbildningen deltar du i produktioner av olika slag så som kortfilmer, dokumentärer, tv-produktioner samt multimediala projekt.

Utbildningen inom Foto och klipp ges tillsammans med inriktningarna för Ljudarbete, Manus och regi samt Producentskap. Dessutom sker en del av utbildningen inriktningsspecifikt. Utöver det ingår gemensamma kurser tillsammans med studeranden från inriktningen Online media och Kulturproducentskap. På det här sättet ges kompetens för olika former av samverkan och du får redskap att fungera inom en allt komplexare mediebransch under konstant utveckling.
 

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig bl.a.:

 • Mediernas betydelse i samhället, mediekritik, mediespråk- och journalistik
 • Medieproduktionens olika faser
 • Produktionsverktyg och -principer för digital medieproduktion
 • Audiovisuellt berättande
 • Dramaturgi och bildberättande för olika typer av produktioner och genrer
 • Presentationsteknik och ledarskap i produktionssammanhang
 • Konstnärligt och personligt uttryck samt angreppssätt

Vad kan du jobba som?

 • Filmfotograf
 • Klippare
 • Klippassistent
 • Kameraman
 • Kamera-assistent
 • Bildredigerare
 • Postproduktionsassistent
 • Ljussättare
 • Ljusassistent
 • Sändningstekniker 

Du kan också jobba som företagare inom mediebranschen. 

Moderna inlärningsmiljöer

Arcadas mediekulturstudenter har moderna miljöer att arbeta i. Vi jobbar i bl.a. Arcadas TV-studio med sändningsrum, en ljudstudio, klipp- och editeringsrum.

Vad studenterna säger om utbildningen

BTS

Mediekulturstudenterna berättar om produktionsprocessen. Läs mer på Inside Arcada

Ickjubuff och kunskapsmaskinen

Se produktionen Ickjubuff och kunskapsmaskinen som tredje årets studenter gjort.

Intervju

Studenterna hade som uppgift att göra personporträtt. Se videona på Inside Arcada

Professionellt nätverk redan under studietiden

Studierna på Arcada kombinerar teori och praktik och redan under studietiden kommer du i kontakt med arbetslivet i olika projekt. Dina studier på Arcada i en mångkulturell miljö, praktikperioderna och utbyten utomlands förbereder dig för såväl den inhemska som den internationella arbetsmarknaden.

Lång tradition av branschsamarbete

Inom studierna har du enastående chanser att ta del av branschaktualiteter och att jobba med verkliga case både inom kurser och praktikperioder. Många studenter gör också sitt examensarbete som ett uppdrag av företag och organisationer. Olika typer av medie- och kommunikationsföretag, start-ups och organisationer sysselsätter våra alumner. En del företagsamma studenter väljer att bli entreprenörer efter examen.

Studentutbyte

Arcada samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över. Som student på Arcada har du tidernas chans att byta miljö och avlägga en del av dina studier utomlands.

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (och minst 3 års arbetserfarenhet) kan du fördjupa och bredda din yrkeskompetens för arbete med krävande expert-, utvecklings- och ledaruppgifter genom att avlägga en högre yrkeshögskoleexamen (master). Arcada erbjuder masterstudier i bl.a. Media Management och International Business Management (båda engelskspråkiga). Du kan också välja magisterstudier på Konstindustriella högskolan.

Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar närmare 300 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

På institutionen för kultur och media fäster vi blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras och våra medarbetare och studenter är ofta involverade i banbrytande projekt inom det här området. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Fred Nordström

Fred Nordström

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 829

Tomas Träskman

Prefekt för institutionen för kultur och media

+358 294 282 599