Gyöngyi Kovács och Nina Lindfors nya ledamöter i Arcadas styrelse 

Publicerad: 12.05.2021 / Pressmeddelande

Kovács och Lindfors invaldes i Yrkeshögskolan Arcadas styrelse under bolagsstämman i maj. Marcus Rantala fortsätter som styrelseordförande. 

Nina Lindfors (MD, DI) är specialist i kirurgi, ortopedi och traumatologi samt linjedirektör inom undervisning och forskning vid HUS. Gyöngyi Kovács (ED) är professor i Humanitarian Logistics vid Hanken. 

– Jag är glad över att de nya medlemmarna har ett gediget kunnande inom det akademiska och känner högskolesektorn väl. Kovács och Lindfors är ett bra komplement till paletten, säger Marcus Rantala, omvald ordförande för Arcadas styrelse.  

Bolagsstämman återvalde Alexander Bargum, Johan Johansson, Per Nilsson och Sebastian Nyström. Styrelsen fastställde även valet av en ny studentrepresentant, online media-studenten Frej Vuori. Personalrepresentanten Ira Jeglinsky-Kankainens mandatperiod fortgår till 2022. 

Styrelsen och Arcada avtackar med värme de avgående ledamöterna Anna Bertills och Kristina Lindström för de insatser de gjort under flera år i styrelsen. 

Arcada och HÅ avtalar om samarbete

Student posing for camera

Yrkeshögskolan Arcada och Högskolan på Åland har ingått ett femårigt samförståndsavtal. Syftet med avtalet är att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Kategori: Pressmeddelande