Nytt Arcadaprojekt skapar algoritmer som känner igen finlandssvenska dialekter 

Publicerad: 05.05.2021 / Pressmeddelande

Arcada utvecklar och testar algoritmer som ska känna igen finlandssvenska dialekter i ett nytt forskningsprojekt.  

I det nya projektet, som leds av Arcada och genomförs i nära samarbete med Åbo Akademi /Experience Lab och StageZero, samlar man in open-access tal på finlandssvenska dialekter från olika regioner i Svenskfinland. På basen av den här datan utvecklar projektparterna taligenkänningsalgoritmer som sedan utvärderas tillsammans med finlandssvenska slutanvändare. 

– Vi vill undersöka hur ett gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv och akademia kan stöda organisationer i att integrera minoritetsdialekter i sina tjänster. Dessutom stärker projektet Arcadas arbete för att skapa inflytelserik forskning inom interaktion mellan människa och robot, säger Leonardo Espinosa-Leal, lektor i Big Data Analytics vid Arcada. 

Syftet är att utforska hur väl de som deltar i studien upplever sig och sin dialekt bli förstådda av systemet samt hur tillförlitligt och kompetent de uppfattar systemet vara. Studien undersöker om det sänker användarens tröskel att använda AI-teknologi om hen får kommunicera på sin egen dialekt. 

Ledstjärnan är att öka förståelsen kring människans uppfattning och användning av robotar och automatiserade system eftersom denna kunskap kan bidra till utvecklingen av artificiell intelligens och dess integration i samhället i framtiden. 

Projektet bidrar också till Arcadas utbildningar inom området. 

– Vi förväntar oss att den erhållna erfarenheten från projektet och relaterade forskningsfrågor bland annat ska inspirera till nya idéer för framtida projekt och examensarbeten inom vår masterutbildning i Big Data Analytics, säger Espinosa-Leal. 

Leonardo Espinosa-Leal leder projektet vid Arcada, Susanne Hägglund vid Experience Lab/Åbo Akademi samt Thomas Forss på StageZero Technologies. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden 

Arcada och HÅ avtalar om samarbete

Yrkeshögskolan Arcada och Högskolan på Åland har ingått ett femårigt samförståndsavtal. Syftet med avtalet är att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Kategori: Pressmeddelande