Arcada vässar sin nordiska profil - Anne Söderlund första affilierad professor

Publicerad: 15.09.2020 / Pressmeddelande

Anne Söderlund, professor i fysioterapi vid Mälardalens högskola, blir Arcadas första affilierade professor. Med utnämningen vill Arcada stärka sitt nordiska nätverk och forskningen.

Utnämningen är resultatet av långvarigt samarbete med Mälardalens högskola i Sverige. Målsättningen är att göra samnordiska projektsatsningar inom forskning och innovation samt bredare öppningar på europeisk nivå. Genom ökat kunskapsutbyte är siktet inställt på att bidra till nya lösningar som kopplar hälsa och välfärd med ny teknologi.

Anne Söderlund har en gedigen forskarbakgrund inom hälsa och välfärd och stärker Arcadas expertis inom beteendemedicin (behavioral medicine). Enligt Henrika Franck, Arcadas prorektor med ansvar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, befäster utnämningen högskolans samarbete och breddar Arcadas forskning speciellt inom fysioterapi och beteendemedicin.

- För oss var det mycket naturligt att knyta till oss Anne. Det här är upptakten till ett bredare nätverk av affilierade forskarkontakter inom högskolans spetsområden, vilket stärker både vår nordiska profil och vår position som den mest forskningsintensiva yrkeshögskolan i Finland, säger Franck.

Utnämningen innebär bland annat att Anne Söderlund kommer delta i handledning och projektutveckling vid Arcada.

- Det är viktigt för Mälardalens högskola att öka det vetenskapliga utbytet internationellt. Det här samarbetet kommer att ha en positiv effekt på MDH:s forskarnätverk samt på vår pågående och framtida forskning, samtidigt som våra högskolor kan bidra med idéer till varandras utbildningar, säger Söderlund.

Anne Söderlund är Arcadas första affilierade professor. Arcada har tidigare knutit till sig Nathalie Hyde-Clarke från OsloMet som affilierad forskardocent.

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande