Yrkeshögskolorna Arcada och Novia fördjupar utbildningssamarbetet

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia fördjupar utbildningssamarbetet

Publicerad: 2018-10-02 / Pressmeddelande

Från och med hösten 2018 är det möjligt för studenter vid Arcada och Novia att välja kurser ur den andra högskolans kursutbud. Kurser erbjuds inom företagsekonomi, byggnadsteknik, energi- och miljöteknik samt social- och hälsovård. – Novia och Arcada har redan flera år samarbetat kring högre YH-utbildning inom social- och hälsovård. Nu tar vi nästa steg genom att systematisera samarbetet och utvidga det till att också omfatta teknik, företagsekonomi samt social- och hälsovård på bachelornivå. Avtalet möjliggör ett bredare kursutbud för våra studenter, säger Novias rektor Örjan Andersson. – Vi är mycket glada över samarbetet, konstaterar Arcadas rektor Mona Forsskåhl. – Samtidigt som detta stärker högskolornas respektive utbildningar ger det våra studenter möjlighet att bredda sina nätverk och profilera sina examina på intressanta sätt. Undervisning i realtid via videolink Det mest omfattande samarbetet sker inom teknikutbildningarna där kurserna undervisas som s.k. hybridkurser. Undervisningen sker i realtid via videolink från respektive högskola. – Samarbetet ger studenterna möjlighet att knyta värdefulla personliga kontakter inom sin egen sektor. På det sättet kan vi främja en branschidentitet som går utöver högskolegränserna, konstaterar Forsskåhl. Arcada erbjuder Novias blivande byggnadsingenjörer ett omfattande paket kurser inom ventilation, inomhusklimat och energidiagnos, medan Novia förstärker Arcadas utbildningspalett med kurser inom byggnadsfysik, byggnadsteknik och byggnadsstatik. Möjlighet för studerande till specifika ämneskombinationer

Inom de övriga utbildningsområdena har högskolorna också hittat naturliga synergier. I företagsekonomi erbjuder Novia kurser i ekonomistyrning och turism, medan Arcada kompletterar kurspaletten med investering och ledarskap. Inom social- och hälsovård erbjuder Novia kurser inom social- och hälsoekonomisk styrning, medan Arcada erbjuder e-hälsa. – Inom dessa utbildningsområden är det fråga om nätkurser som ger studenter en möjlighet att skaffa sig väldigt specifika ämneskombinationer i sina examina, förtydligar Andersson. Samarbetsavtalet undertecknades 19.6.2018. Tilläggsuppgifter fås av Mona Forsskåhl, tfn 050 430 5940 Yrkeshögskolan Arcada, Rektor/ VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286 Yrkeshögskolan Novia, Rektor/ VD