Rektor Moira von Wright – ny medlem i styrelsen för Arcada

Rektor Moira von Wright – ny medlem i styrelsen för Arcada

Publicerad: 01.04.2016 / Pressmeddelande

Den ordinarie bolagstämman för Yrkeshögskolan Arcada Ab valde den 30 mars 2016 rektor, professor Moira von Wright till ny styrelsemedlem i högskolan. Von Wright, nuvarande rektor för Södertörns högskola i Stockholm, efterträder professor Stefan Bengtsson i Arcadas styrelse. Bengtsson lämnar posten som styrelsemedlem pga. en mångfald av arbetsuppdrag till följd av hans tillträde som rektor och vd för Chalmers tekniska högskola Ab hösten 2015.

Rektor, professor Moira von Wright, som har en gedigen erfarenhet av högskolesektorn, har sina rötter i Helsingfors. Hon har under sin akademiska karriär fungerat som bl.a. prorektor vid Örebro universitet (2008-2010), professor i pedagogik vid Örebro universitet (tjänstledig sedan juni 2010) och professor vid universitetet i Oslo (2007-2009). Hon är också docent vid Stockholms universitet och vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

– Moira von Wright tillför styrelsearbetet vid Arcada en nordisk kompetens. Det är en styrka för högskolan att styrelsen har ett internationellt perspektiv, konstaterar Arcadas rektor Henrik Wolff. Den tid är förbi då högskolorna kunde ses som enbart nationella projekt.

Bolagsstämman beslöt att till styrelseordförande återvälja överlärare h.c. Arne Wessberg och till övriga styrelseledamöter utöver Moira von Wright återvälja vd Anna Bertills, professor Per-Edvin Persson och professor Kristina Lindström. Stämman konstaterade att mandatperioderna för de av personalen respektive studenterna valda ledamöterna överlärare Carl-Johan Rosenbröijer och student Elin Blomqvist fortsätter till ordinarie bolagsstämma 2017.

Utöver valet av styrelse godkände bolagsstämman bokslutet för år 2015 och beviljade ansvarsfrihet för medlemmarna i Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse samt för verkställande direktören. Bolagsstämman valde till huvudansvarig revisor CGR-revisor Bengt Nyholm och till revisorssuppleant revisionssamfundet EY. 

Yrkeshögskolan Arcada Ab ägs av Stiftelsen Arcada. 

Yrkeshögskolan Arcada Ab:s årsberättelse inklusive bokslut är tillgängligt på adressen arsberattelse.arcada.fi/2015 Extern länk.

Tilläggsinformation:

vd, rektor Henrik Wolff, tfn 050 64 936

Avsändare:

Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537, E-post: gunilla.sjoberg@arcada.fi