Arcada och Hanken avtalade om samarbete

Arcada och Hanken avtalade om samarbete

Publicerad: 17.02.2016 / Pressmeddelande

Arcada och Hanken, de enda svenskspråkiga högskolorna i Helsingfors, har idag 17.2.2016 undertecknat ett avtal om samordning och samarbete. Syftet med avtalet är att effektivera verksamheten vid högskolorna särskilt inom områden där språket är av stor betydelse och att utveckla mer omfattande tjänster av hög kvalitet.

Områden där högskolorna i första hand ämnar samarbeta är inom språkundervisning, IT-administration, bibliotekstjänster, digitalisering av utbildning och undervisningsmetoder och fastighetsservice.

– Hanken ser detta avtal som en naturlig fortsättning på det goda samarbete vi redan har med Arcada. Samarbetet erbjuder utmärkta möjligheter att dela och använda resurser mer effektivt på ett sätt som gynnar både studerande och personal vid bägge högskolor och garanterar en god servicenivå på både svenska och engelska, säger Hankens rektor Karen Spens.

I framtiden kan samarbetet utökas även till andra områden där högskolorna kan uppnå synergieffekter genom gemensamma funktioner och enheter.

– Vi kommer bland annat att utreda möjligheter att samarbeta inom studieadministrativa frågor och fortsätta med att aktivt utveckla smidiga studiestigar i stil med den vi redan har inom ämnet logistik, konstaterar Henrik Wolff, rektor vid Arcada.

Arcada och Hanken utreder även möjligheter att bygga studentbostäder vid Arcadas campus i Arabiastranden.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Rektor Henrik Wolff, Arcada, tfn 050 649 36 Rektor Karen Spens, Hanken, tfn 050 564 3742

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, media, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är högt ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 13 000 alumner som arbetar i över 60 olika länder.

Arcada och HÅ avtalar om samarbete

Student posing for camera

Yrkeshögskolan Arcada och Högskolan på Åland har ingått ett femårigt samförståndsavtal. Syftet med avtalet är att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Kategori: Pressmeddelande

Arcada bygger unikt kunskapscentrum - hälsoteknologiska lösningar i fokus

Arcadas blivande fysioterapeuter bekantar sig med simuleringsmöjligheterna i en av de nya lärmiljöerna som byggs på högskolan.

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub erbjuder studenter, yrkesaktiva ergoterapeuter och fysioterapeuter, forskare och företag en möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar. Centrumet blir verklighet genom donationer till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som genomförs i samband med högskolans pågående 25-årsjubileum.

Kategori: Pressmeddelande