Rekordmånga Arcadastudenter utexaminerades år 2015

Publicerad: 15.01.2016 / Pressmeddelande

Under år 2015 utexaminerades ett rekordantal studenter från Arcada inom social- och hälsovård, idrott, teknik, turism, företagsekonomi, media och kultur. Sammanlagt fick 459 studenter examensbetyg i fjol, jämfört med 395 studenter året innan.

Bland de utexaminerade var det 429 studenter som avlade bachelorexamen (yrkeshögskoleexamina), medan 30 studenter avlade masterexamen (högre yrkeshögskoleexamina). Arcada firar de nyutexaminerade under examensceremonin fredagen den 15 januari 2016.

Det rekordhöga antalet utexaminerade i fjol innebär att studenterna i allt högre grad svarar på de förväntningar som ställs på dem och utexamineras inom den förväntade tiden. Ungefär 80 procent av studenterna på Arcada utexamineras inom utsatt tid.

– Vi är glada över att våra målmedvetna insatser gällande handledning, studieplanering och strömlinjeformade utbildningsprocesser leder till ett positivt resultat trots avsevärda nedskärningar i finansieringen till högskolorna, konstaterar rektor Henrik Wolff vid Arcada. Vår målsättning är att erbjuda bästa möjliga studieförutsättningar för alla våra studenter och bibehålla kvaliteten i utbildningen. Vi erbjuder särskilt stöd till dem som är i behov av det och möjliggör även en snabbare studietakt än vad som förväntas i studieplanen för dem som så önskar.

228 av de 458 studenterna som utexaminerades i fjol från Arcada har en examina inom idrott eller social- och hälsovårdsområdet, 42 avlade examina inom kultur och media, 71 inom teknikområdet, 118 studenter avlade examen inom ekonomi- och turism.

I år utexamineras de första studenterna inom masterutbildningen Global Health Care som Arcada genomför i samarbete med yrkeshögskolan Diak och University of Eastern Africa Baraton i Kenya. Intresset för masterutbildningar har ökat de senaste åren och Arcada erbjuder i dag sammanlagt sju masterutbildningar inom social- och hälsovård, media och ekonomi.

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation Rektor Henrik Wolff, tfn 050 649 36

Avsändare Kommunikationschef, Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537, E-post: gunilla.sjoberg@arcada.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Arcada och HÅ avtalar om samarbete

Student posing for camera

Yrkeshögskolan Arcada och Högskolan på Åland har ingått ett femårigt samförståndsavtal. Syftet med avtalet är att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Kategori: Pressmeddelande

Arcada bygger unikt kunskapscentrum - hälsoteknologiska lösningar i fokus

Arcadas blivande fysioterapeuter bekantar sig med simuleringsmöjligheterna i en av de nya lärmiljöerna som byggs på högskolan.

Den nya inlärningsmiljön Arcada Health Tech Hub erbjuder studenter, yrkesaktiva ergoterapeuter och fysioterapeuter, forskare och företag en möjlighet att samlas kring aktuella hälsoteknologiska lösningar. Centrumet blir verklighet genom donationer till medelinsamlingskampanjen Arcada 25, som genomförs i samband med högskolans pågående 25-årsjubileum.

Kategori: Pressmeddelande