Arcadahuset

Arcada får Horizon 2020-finansiering för kulturarvsprojekt

Publicerad: 2021-03-24 / Forskning

Institutionen för Kultur och Media på Arcada får EU:s Horizon 2020-finansiering Extern länk tillsammans med ett stort konsortium. Ett nytt projekt ska skapa en modell för hållbar världarvshantering genom ett digitalt europeiskt nätverk. 

Det treåriga ReInHerit-projektet (Redefining the future of cultural heritage, through a disruptive model of sustainability) startar i mars 2021 med 12 partners från sex europeiska länder: Cypern, Grekland, Italien, Finland, Österrike och Belgien. Tillsammans med samarbetspartnerna ska Arcada utveckla kulturarvssektorn genom att bygga digitala verktyg och utarbeta nya sätt att nå ut till publiken. 

– Vi ser fram emot den kunskap vi får till utbildningen genom att både delta i och utveckla kulturarvssektorn i Europa. Våra studenter kommer också att få möjlighet att ta del i projektet genom aktivt deltagande under studietiden, säger Maria Bäck, utbildningsansvarig i kulturproducentskap, som kommer att koordinera projektet vid Arcada. 

Det övergripande målet för ReInHerit är att skapa en modell för hållbar världsarvshantering som ska främja ett digitalt dynamiskt europeiskt nätverk av världsarvintressenter. Modellen kommer att baseras på ett digitalt ekosystem där alla intressenter, inklusive både museer, kulturarv, beslutsfattare, yrkesverksamma och samhällen, kommer att få verktyg och resurser för att kommunicera, experimentera med, förnya och sprida europeiska kulturarv. 

– ReInherit kommer att stärka kulturarvets ställning som identitetsbyggare i framtiden. Vi hoppas att ett konkret resultat är fler arbetsstillfällen i branschen, också för Arcadas egna studenter och alumner, säger Bäck. 

Projektet kommer att ge mervärde till Arcada genom en alldeles ny inlärningsmöjlighet som föds via det gemensamma arbetet som projektet avser: att skapa ett digital ekosystem för kultur- och världsarv. Högskolan kommer även att anställa en forskare för projektet. Den totala projektbudgeten är 3 miljoner euro, varav Arcadas andel uppgår till 228 408 euro. 

Arcadas samarbetspartners i projektet är: Bank of Cyprus Cultural Foundation (Cypern), Asociación Arte Sostenible (Spanien), University of Florence – MICC (Italien), European Cultural Tourism Network (Belgien), University of Nicosia (School of Law) (Cypern), Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Italien), Museum of Cycladic Art (Grekland), University of Graz (Austrian Centre for Digital Humanities) (Österrike), Research Centre of Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies (Cypern), Blue Shield (Grekland) och Stadtmuseum Graz GmbH (Österrike).

EU flag

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 1010404545 .

Märi-projektet framskrider och når delmål

Märi-projektet framskrider och når delmål

Pandemin har gett ny skjuts åt tanken på sociala robotar i vård och omsorg – i det fallet som ett led i att minska på de mänskliga kontakterna och därmed smittorisken.

Kategori: Forskning