Arcada edistää kotoutumista ruotsiksi – nimetään ensimmäiseksi SIMHE-korkeakouluksi

Julkaistu: 2020-11-10 /

Arcada on ensimmäinen ruotsinkielinen SIMHE-korkeakoulu Suomessa. Korkeakoulu tukee korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia heidän aikaisempien tutkintojensa ja pätevyytensä tunnustamisessa ja ohjaavat heitä eteenpäin opintoihin tai työelämään. 

SIMHE-palveluista (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) vastaavana oppilaitoksena Arcada tukee osallistamista ja kotoutumista ruotsiksi. Arcada tulee edistämään, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden aikaisemmat opinnot tunnistetaan ja tunnustetaan kansallisen käytännön mukaisesti mahdollisimman pian. 

Arcadan ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin johtaja Annika Stadiuksen mukaan tämä on tärkeä askel, joka edistää ratkaisevasti kotoutumista tasavertaisin ehdoin suomalaisessa yhteiskunnassa myös niille, jotka valitsevat ruotsin ensimmäisenä kielenä. 

”Olemme uskomattoman ylpeitä ja iloisia tästä vastuusta. Valtaosalla Suomeen tulevista maahanmuuttajilla, jotka haluavat kotoutua ruotsi ensimmäisenä kielenään, on korkeakoulutus. On aivan keskeistä, että he pääsevät käyttämään osaamistaan ja pääsevät Suomen työmarkkinoille mahdollisemman nopeasti. Tämä on ratkaisevan tärkeää sekä heille yksilöinä että myös yhteiskunnallemme,” Stadius sanoo. 

Arcada rakentaa yhdessä muiden pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa palveluja, jotka edistävät maahanmuuttajien työllistettävyyttä ja heidän mahdollisuuksia tuntea olevansa yhteiskunnan täysivertaisia jäseniä. 

”Kokonaisvaltaista työtä tarvitaan maahanmuuttajien tukemiseksi, jotta heistä tulee aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Kestävien ja pitkäaikaisten ratkaisujen löytäminen vaatii yhteistyötä ja yhteiskehitystä erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja maahanmuuttajien kanssa,” sanoo Arcadan kestävästä uratuesta vastaava Sandra Slotte. 

SIMHE-palveluista vastaavat korkeakoulut saavat tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Arcadan kampus avataan taas elokuussa

Man med skägg kliar sig på hakan

Syksyllä 2021 Arcadan toiminta siirtyy takaisin kampukselle. Tavoitteena on palata mahdollisimman tavalliseen arkeen pandemiatilanteen sen salliessa. 

Kategoria: Uutiset